Zelfverbinding en Loving Kindness Meditatie

21 januari 2019

Meditatie is een manier om in contact te blijven met jezelf en zielsverbinding te bestendigen in drukke tijden. Meditatie staat geregeld in de belangstelling van cognitief gedragswetenschappers. De neurale mechanismen die ten grondslag liggen aan de manier waarop meditatie emotioneel verwerkt wordt, zijn echter nog onduidelijk.

Bij de zogenaamde Sant Mat meditatie gaan beoefenaars uit van een liefdevolle vriendelijke houding, die samengaat met een vegetarisch dieet en een leven zonder alcohol. De meditatiewijze noemt men Loving Kindness Meditation.

De amygdala is een amandelvormige structuur binnen het limbisch systeem van de hersenen, die betrokken is bij de aansturing en verwerking van verschillende emoties, zoals angst en agressie. Neurologen bestudeerden de reacties van de amygdala van ervaren Sant Mat meditatiebeoefenaars als zij keken naar angstige of gelukkige gezichten. Ze vergeleken deze resultaten met de reacties van mensen die pas sinds kort meditatie beoefenden. De amygdala van ervaren Sant Mat meditatiebeoefenaren liet een versterkte reactie op geluk zien, en een verminderde reactie op angst. Bij de onervaren mensen was precies het omgekeerde het geval. Door langdurig beoefenen van loving kindness meditatie wordt dus de reactiviteit van de amygdala beïnvloed, waardoor angstdemping ontstaat en een groter gevoel van welzijn mogelijk is.

In de eerste editie van het Vakblad 2019 benaderen verschillende auteurs het belang van zelfverbinding. Natuurfotograaf en systeembioloog Jan van der Greef spreekt hier in een interview door Ellen Vunderink op inspirerende wijze over. Je verbinden met je passie is zijn uitgangspunt.


Bron:
Chen C, Chen YC, Chen KL, Cheng Y. Atypical Anxiety-Related Amygdala Reactivity and Functional Connectivity in Sant Mat Meditation. Front Behav Neurosci. 2018 Dec 4;12:298. doi: 10.3389/fnbeh.2018.00298. eCollection 2018.