Bezieling, het werkveld van de Quantum Response Technologie

20 december 2010

10 mei 2010

Als we het over Quantum Response Technologie hebben dan hebben we het in één adem ook over Radionica, een instrumentele, holistische diagnose- en therapiemethode om het fijnstoffelijke informatieveld te onderzoeken en te behandelen. Deze methode is niet zomaar uit de lucht komen vallen maar is een methode die een 100-jarige ontwikkeling heeft doorgemaakt.

Een moeilijke ontwikkeling. Waarom? Dit heeft te maken met het feit dat de methode niet in een wetenschappelijk denkmodel paste en daardoor geen erkenning genoot. De huidige kennis van de kwantumfysica brengt ons dichter bij een mogelijk begrip. De naam Radionica voldoet eigenlijk niet meer, daarom praten we in deze tijd liever over Quantum Response, biocommunicatie, bioresonantie, bewustzijnstechnologie etc. De naam Radionica stamt uit een tijd dat de grondlegger ervan, Albert Abrams (1863-1924), een Amerikaanse arts, ontdekte dat het lichaam elektrische eigenschappen heeft. Vandaar een combinatie van de namen “Radio” en“Electronica”. Inmiddels weten we door de ontwikkelingen die de Radionica heeft doorgemaakt dat de werking ervan is gebaseerd op bewustzijn en morfogenetische velden.

Het volledige artikel kunt u lezen in de mei-editie 2010 van het Vakblad voor de Natuurgeneeskundige