Communicatiestudie: Bij de oncoloog over je complementaire en alternatieve behandeling praten

21 augustus 2017

Mensen met kanker maken veel gebruik van complementaire en alternatieve geneeswijzen, maar bespreken dit normaal gesproken niet met hun behandelend oncoloog. In de Amerikaanse Mayo Clinic, een grootschalig medisch centrum dat meer dan een miljoen patiënten per jaar van zorg voorziet, kunnen patiënten oncologische zorg met natuurlijke integrale zorg te combineren. Het ziekenhuis onderzocht de communicatie over CAM bij bezoeken aan de oncoloog. De uitkomsten zijn zeer interessant.

De  groep sociologen wilde uitvinden bij welke wijze van communicatie patiënten zich het prettigst en tevreden voelen zodat duidelijk wordt hoe het contact met de patiënten het best geöptimaliseerd zou kunnen worden.

Ruim 300 patiënten namen deel aan deze (kwalitatieve) studie. Tijdens de oncologische consulten werd alle gespreksstof over CAM genoteerd en op inhoud geanalyseerd. Na het bezoek kregen de deelnemers een vragenlijst waarin hen naar tevredenheid over het bezoek werd gevraagd.
In tien procent van de bezoeken kwam CAM ter sprake, deze gesprekken waren kort van karakter (minder dan een minuut) en kwamen vaker voor bij mensen met kanker in vroege stadia.

Langere consulten, een grotere betrokkenheid van de patiënt bij het gesprek, een lagere verbale dominantie van de arts en patiëntgerichte communicatie waren alle significant gelieerd aan het bespreken van CAM. Zowel de arts als de patiënt waren meer tevreden over de gesprekken waarin CAM werd aangehaald (p<0.05).

De onderzoekssociologen concluderen dat het gesprek over CAM niet bij toeval ontstaat, en dat CAM vooral ter sprake komt tijdens consulten waarin hiervoor ruimte en tijd is. Zowel arts als patiënt hebben een beter gevoel bij een gesprek als over CAM is gesproken. Voor de kliniek impliceert dit dat de tevredenheid bij behandelaar en patiënt groter is als de patiënt centraal staat in de communicatie (Roter et al., 2016).

Bron:
Roter, D. L., Yost, K. J., O’Byrne, T., Branda, M., Leppin, A., Kimball, B., … Tilburt, J. (2016). Communication predictors and consequences of Complementary and Alternative Medicine (CAM) discussions in oncology visits. Patient Education and Counseling, 99(9), 1519–25.