Complementaire zorg in Amerikaanse hospices

19 januari 2015

In maart 2014 bracht ZonMw een Signalement uit, waarin zij pleit voor het ontwikkelen van een kennisinfrastructuur voor complementaire zorg. Wereldwijd en toenemend ook in Nederland gebruiken veel mensen vormen van complementaire zorg en ook steeds meer zorginstellingen bieden dergelijke interventies aan (ZonMW, 2014). In Nederland is nog onduidelijk op welke schaal en in welke instellingen complementaire zorg wordt toegepast. Terwijl ZonMW werkt aan het formuleren van de belangrijkste vragen en prioriteiten als het gaat om kennis over complementaire zorg en wij in afwachting zijn van het rapport hierover, is in Amerika onlangs onderzoek uitgevoerd naar de mate van toepassing van complementaire zorg in Hospices.

Vierentachtig procent van de bijna 600 hospices gaf reactie op vragen die over dit onderwerp via enquête werden gesteld. Uit de cijfers blijkt de brede schaal waarop vooral massage, muziek en kunsttherapie wordt ingezet om mensen in de terminale fase van kanker zorg te verlenen en psychosociaal te ondersteunen. Dertig procent van de hospices hebben een hulpverlener in dienst die of massage of muziek of kunst gebruikt in de zorg voor de patiënt (Dain, Bradley, Hurzeler, & Aldridge, 2014).

De stuurgroep ‘Implementatie van evidence-based complementaire zorg’ – het initiatief naar aanleiding van het ZonMw-signalement ‘Ontwikkeling en implementatie van evidence-based complementaire zorg’- heeft als doel inzicht krijgen in wat er in Nederlandse zorginstellingen wordt aangeboden en met welke effectiviteit'. Daarnaast moet deugdelijk onderzoek worden opgezet naar de positie en waarde van complementaire zorg.' Het ziet er naar uit dat het Amerikaanse onderzoek een voorloper is van onderzoek wat in Nederland plaats gaat vinden. Het is prettig dat hier aandacht aan wordt besteed; diverse studies tonen de effectiviteit van deze therapievormen aan bij ernstig zieke mensen. Er wordt vermindering van pijn, angst en onrust waargenomen.

Bron:
Reijmerink, W. (2014) Signalement Ontwikkeling en implementatie van evidence-based complementaire zorg. Signalement ZonMW Den Haag: ZonMW
Dain, A. S., Bradley, E. H., Hurzeler, R., & Aldridge, M. D. (2014). Massage, Music and Art Therapy in Hospice: Results of a National Survey. Journal of Pain and Symptom Management. doi:10.1016/j.jpainsymman.2014.11.295