Darmpoliepen door voedingspatroon

18 augustus 2016

Door: Fleur Kortekaas

Adenomen in het colon en rectum zijn mogelijke voorstadia van kanker. Een onlangs gepubliceerde systematisch review in het Journal of Nutrition and Dietetics zette alle betrouwbare studies naar voeding in relatie tot darmpoliepen op een rij om de samenhang tussen voedingspatroon en het ontstaan van darmpoliepen te onderzoeken.

Twaalf studies werden beoordeeld. In drie studies naar het Mediterrane dieet, het Paleodieet en het Dietary Approach to stop Hypertension (DASH) dieet was het risico op darmpoliepen lager.

In twee andere studies kwam naar voren dat plantaardige in vergelijking tot dierlijke voeding verband hield met een lagere kans op darmpoliepen. Bij zeven studies was het mogelijk de kans op darmpoliepen bij ongezonde voeding versus gezonde voeding daadwerkelijk te berekenen (bij gezonde voeding RR = 0.81, 95% betrouwbaarheidsinterval 0.71- 0.94 en bij ongezonde voeding RR = 1.24, 95% betrouwbaarheidsinterval = 1.13-1.35) bias. Onderzoekers concluderen het voedingspatroon van invloed is op het ontstaan van darmpoliepen (Godos et al., 2016).

Bron:
Godos, J., Bella, F., Torrisi, A., Sciacca, S., Galvano, F., & Grosso, G. (2016). Dietary patterns and risk of colorectal adenoma: a systematic review and meta-analysis of observational studies. Journal of Human Nutrition and Dietetics. doi:10.1111/jhn.12395