De helende werking van graancirkels

22 december 2010

Graancirkels verschijnen over de hele wereld op mysterieuze wijze. Al sinds de vroege middeleeuwen schreef men erover en verbaasde men zich over de herkomst. Koningen ontboden bisschoppen om te horen over de onaardse patronen die in de velden verschenen. Door de eeuwen heen heeft men op geheel eigen wijze (eigen aan de tijd en cultuur waarin men leefde) gereageerd op de geometrische patronen: sommigen zagen er het werk van de duivel in, anderen juist het werk van God. Sommigen associeerden de formaties met elfen, anderen met buitenaardsen. Hoe het ook zij, graancirkels fascineren de mensheid al sinds lang vervlogen tijden…

Transformerende geometrie
Sinds 1994 onderzoek ik dit fenomeen, dat ik het beste kan beschrijven als ‘bizar, liefdevol, horizonverruimend en transformerend’. En natuurlijk: ‘van ongekende schoonheid’. En dat laatste is niet verwonderlijk: de patronen zelf bevatten een geometrie van pure perfectie, gebaseerd op de verhoudingen van de gulden snede (phi ratio), de goddelijke verhouding die terug te vinden is in alles wat leeft. De heilige geometrie heeft een hypnotiserende en transformerende uitwerking op de mens: als we er naar kijken gebeurt er iets met ons. Iets op onbewust niveau, we hebben het vaak niet eens bewust door. Geometrie is een krachtig instrument, ook al wordt het door velen geassocieerd met iets droogs vroeger op school tijdens de wiskundeles. Onze voorouders kenden de kracht van geometrie en werkten ermee, denk maar aan de piramiden, steencirkels en andere oude krachtplaatsen. Maar ook de mysterieuze cirkelmakers werken ermee, met een helder doel voor ogen, met
een plan voor de mensheid.

Het volledige artikel kunt u lezen in VNGK editie 1/11.