Een-jarige opleiding reguliere medische basiskennis

3 april 2012

Al 16 jaar verzorgt de HvNA (op verzoek van de beroepsverenigingen) een één-jarige opleiding medische basiskennis op HBO niveau. Om u kennis te laten maken met deze opleiding is er een open middag georganiseerd op zaterdag 2 juni aanstaande. Tijdens deze middag kunt u d.m.v. een college anatomie/fysiologie en een college pathologie kennismaken met de inhoud van de opleiding en de docenten.

Om voor registratie van de verschillende beroepsverenigingen in aanmerking te komen moeten alle therapeuten in de natuurlijke geneeswijzen voldoen aan de criteria van een verantwoorde regulier medische basiskennis opleiding. Op grond van deze criteria biedt de HvNA u een opleiding op HBO-niveau in de regulier medische vakken anatomie, fysiologie, pathologie, psychopathologie en farmacologie.

Erkenning
De FONG heeft de opleiding regulier medische basiskennis van de HVNA erkend als gelijkwaardig aan een door het NVAO geaccrediteerde HBO opleiding. Verder erkenning door de beroepsverenigingen de VNT, de NWP, de ZHONG, de MBOG, de LVNG, de BvK, de BATC, de KTNO (VBAG), VIV en de FAGT.

CRKBO gecertificeerd
De opleiding MBK is gecertificeerd door het Centraal Register voor Opleidingsinstituten voor Kort (deeltijd) Beroepsonderwijs, het CRKBO. Hiermee geeft het CRKBO aan dat deze opleiding voldoet aan hun kwaliteitseisen. De eisen hebben betrekking op kwaliteitsprocedures zoals selectiecriteria voor docenten, het curriculum, de lesplannen, evaluatie studenten en docenten, begeleiding studenten, duidelijke eindtermen en examenreglementen, klachtenprocedures, heldere informatie in brochure en op de website, overzichtelijke betalingsvoorwaarden. Deze certificering toont de kwaliteitszekerheid aan voor studenten en docenten.

Doelgroep
De opleiding regulier medische basiskennis is bedoeld voor diegenen die op HBO-niveau de regulier medische kennis willen volgen, verder voor aankomende en praktiserende therapeuten, die zich moeten nascholen in de regulier medische basiskennis conform de criteria van de beroepsverenigingen om in aanmerking te komen/blijven voor registratie.

Voor meer informatie klik hier.