Effect van het huidige rookverbod in openbare ruimtes op onze gezondheid

22 februari 2016

Door: Fleur Kortekaas

Vorige maand is een Ierse systematische review gepubliceerd waarin de vraag is onderzocht wat het effect is van het huidige rookverbod in openbare ruimtes op onze gezondheid. Sinds 2004 is er in een toenemend aantal landen nationale wetgeving die het roken in publieke ruimtes verbiedt. De wetgeving beoogt zowel niet-rokers te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van blootstelling aan sigarettenrook als een ondersteunende omgeving te creëren voor mensen die willen stoppen met roken.

Een systematische review vergelijkt studies met dezelfde onderzoeksvraag en maakt een samenvattende analyse van de uitkomsten. In deze review zijn 77 studies uit 21 landen -waaronder Nederland- ter beoordeling opgenomen. Voor de gezondheidsuitkomsten zijn gegevens uit ziekenhuizen gebruikt. Er is gekeken naar het aantal sterfgevallen, ziekenhuisopnamen en de hoeveelheid hart en vaatziekten. Bovendien is de gezondheid van de luchtwegen, waaronder chronische obstructieve longaandoeningen (b.v. bronchitis), astma en longfunctie meegenomen (Frazer, 2016).

De belangrijkste conclusie van deze systematische review is dat de bevolking profiteert van een rookverbod: mensen worden gezonder. Het grootste effect werd gevonden in de afname van hart- en vaatziekten. Ook is er bewijs gevonden voor een verminderd aantal sterfgevallen. In zes studies werd de hoeveelheid hartaanvallen geanalyseerd; hieruit bleek, twintig maanden na invoering van het rookverbod, een vermindering van bijna 9%. Het effect op de gezondheid van de luchtwegen en op de gezondheid van pasgeboren kinderen is niet duidelijk. Ook kan (nog) niet gezegd worden of het rookverbod werkelijk het aantal rokers en het gebruik van het aantal sigaretten heeft verminderd.

Bron:
Frazer, K., Callinan, J. E., McHugh, J., van Baarsel, S., Clarke, A., Doherty, K., & Kelleher, C. (2016). Legislative smoking bans for reducing harms from secondhand smoke exposure, smoking prevalence and tobacco consumption. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 2, CD005992. doi:10.1002/14651858.CD005992.pub3