Effect yoga in beeld gebracht met elektrofysiologische diagnostiek

18 augustus 2016

Door: Fleur Kortekaas

In het Journal of Ayurveda en Integrative Health, issue van juni 2016, bespreken onderzoekers de resultaten van hun studie naar de werking van yoga bij gestreste managers. Door cyclische oefeningen met yoga en geleide meditatie uit te voeren, ontstaat ontspanning. De sympathicus kalmeert en de gezondheid van de beoefenaar wordt positief beïnvloedt.

Dit werd in beeld gebracht met elektro-fotonbeeldtechniek (electro photonic imaging­EPI). Deze EPI-techniek is ontwikkeld door wetenschappers onder leiding van dr. Konstantin Korotkov en is ook wel bekend als de Gas Discharge Visualization (GDV) techniek. Het is een speciale camera waarmee een gebruiker menselijke energiescreenings kan maken (Korotkov, Matravers, Orlov, & Williams, 2010).

In totaal namen 66 volwassen mannen deel aan een half uur durende oefening in yogahoudingen gecombineerd met geleide meditatie. Voor en na de oefening werd met EPI/GVS verandering in energietoestand gemeten. Drie aspecten van energie werden in kaart gebracht; namelijk de activatie coëfficiënt (de mate van stress gemeten als de balans in het autonome zenuwstelsel), het geïntegreerde gebied (een parameter voor de algehele gezondheidstoestand) en de integrale entropie (een maat voor de mate van chaos in menselijke energiesystemen). Yoga en meditatie werd vergeleken met metingen die werden verricht met dezelfde groep mannen voor en na een half uur liggende rust.

Op basis van de metingen concluderen de onderzoekers dat yoga oefeningen en geleide meditatie gedurende een half uur op al deze drie kenmerken van energie een significante verbetering teweeg brengt ten opzichte van liggend rusten (Kushwah, Srinivasan, Nagendra, & Ilavarasu, 2016).

Bronnen:
Korotkov, K. G., Matravers, P., Orlov, D. V, & Williams, B. O. (2010). Application of electrophoton capture (EPC) analysis based on gas discharge visualization (GDV) technique in medicine: a systematic review. Journal of Alternative and Complementary Medicine (New York, N.Y.), 16(1), 13–25. doi:10.1089/acm.2008.0285

Kushwah, K. K., Srinivasan, T. M., Nagendra, H. R., & Ilavarasu, J. V. (2016). Effect of yoga based techniques on stress and health indices using electro photonic imaging technique in managers. Journal of Ayurveda and Integrative Medicine, 7(2), 119–123. doi:10.1016/j.jaim.2015.05.001