Eindtermen medische- en psychosociale basiskennis

13 augustus 2013

In opdracht van Achmea, Coöperatie VGZ, CZ, Menzis en ONVZ Zorgverzekeraar heeft Plato* de eindtermen medische- en psychosociale basiskennis voor zorgverleners in de complementaire gezondheidszorg opgesteld.

*Plato is het Platform Opleiding, onderwijs en organisatie van de universiteit Leiden.

CPION, de organisatie die door de zorgverzekeraars is aangewezen als accreditatie instituut voor opleidingen in de complementaire gezondheidszorg, gaat deze eindtermen hanteren bij het beoordelen van de medische- en psychosociale basiskennis die deze opleidingsinstituten geven.

In het kader van hun opdracht heeft Plato twee documenten opgeleverd. Eén document met achtergrondinformatie en een document met de eindtermen. De eindtermen in dit document zijn verdeeld over drie tabellen. Tabel A. Eindtermen Algemene Basiskennis, tabel B. Eindtermen Medische Basiskennis en tabel C. Eindtermen Psychosociale Basiskennis.

Mariet van Buuren* heeft het document van Plato overzichtelijk gerubriceerd in het document ‘Leeswijzer Eindtermen Plato’. De lege kolommen in dit document kunnen door opleidingsinstituten worden gebruikt om paginacijfers in te vullen die verwijzen naar de betreffende onderdelen in hun opleidingssyllabus.

*Instituut E.E.N., van Mariet van Buuren, is als eerste opleidingsinstituut geaccrediteerd door CPION op basis van de door Plato opgestelde eindtermen.