Electroacupunctuur verlicht opvliegers

14 september 2015

Veel van de vrouwen die borstkanker hebben gehad, blijven last houden van hinderlijke opvliegers. Uit onderzoek gepubliceerd in het Journal of Clinical Oncology blijkt electroacupunctuur deze opvliegers beter te bestrijden dan het daarvoor gebruikelijke geneesmiddel gabapentine.

Artsen schrijven gabapentine voor aan vrouwen die opvliegers hebben en geen vrouwelijke hormonen (oestrogenen) mogen gebruiken, zoals bij borstkanker het geval is. Gabapentine vermindert de ernst en de frequentie van de opvliegers. Het onderzoek betrof 120 vrouwen die meer dan twee opvliegers per dag hadden. De vrouwen werden gerandomiseerd in een groep electroacupunctuur, gabapentine, sham (nep) acupunctuur of placebo voor een behandeling van 8 weken.

Het onderzoek werd uitgevoerd aan de Universiteit van Pennsylvania in Philadelphia. Onderzoekers maten de afname in het aantal opvliegers met behulp van een scorelijst voor opvliegers (hot flash composite score (HFCS)). Na 8 weken was de gemiddelde verlaging in opvlieger score het grootst bij electro acupunctuur, gevolgd door sham acupunctuur, gabapentine en placebo (–7.4 vs –5.9 versus –5.2 versus –3.4; P < 001). Het verschil tussen electroacupunctuur en pplacebo was statistisch significant en klinisch relevant (−2.39; 95% BI, −4.60 tot −0.17). Ondanks het feit dat de behandeling bij week 8 stopte, bleven de deelneemsters hun dagelijkse opvliegers registreren tot week 24. Na week 24 was de gemiddelde verlaging opnieuw het grootste bij electroacupunctuur, gevolgd door sham acupunctuur. Maar tegen die tijd was placebo beter dan gabapentine (–8.5 vs –6.1 versus –4.6 versus –2.8; P =.002 ) (Mao et al., 2015).

Deze voorlopige bevindingen moeten worden bevestigd in grotere gerandomiseerde gecontroleerde studies met langdurige follow-up. Het onderzoek werd gefinancierd door het Amerikaanse National Centre of Integrative Medicine. Acupunctuur is bewezen effectief  voor misselijkheid, neuropathie en pijnklachten die gerelateerd zijn aan kanker of aan de behandeling tegen kanker. Electroacupunctuur gaf in een eerdere studie al verlichting van vermoeidheid, angst en depressie die gepaard gaan met het gebruik van aromataseremmers bij borstkanker patiënten. Er is ook fundamenteel onderzoek waaruit blijkt dat electroacupunctuur specifieke neurotransmitters in de hersenen vrijmaakt, die bij pijnverwerking en stemmingswisseling betrokken zijn.

Bron:
Mao, J. J., Bowman, M. A., Xie, S. X., Bruner, D., DeMichele, A., & Farrar, J. T. (2015). Electroacupuncture Versus Gabapentin for Hot Flashes Among Breast Cancer Survivors: A Randomized Placebo-Controlled Trial. Journal of Clinical Oncology : Official Journal of the American Society of Clinical Oncology, JCO.2015.60.9412–. doi:10.1200/JCO.2015.60.9412