Fenomenologie maakt plantengeneeskunde wezenlijk

8 maart 2010

Het genezende wezen van de plant 

De fenomenologie is een stroming in de filosofie die uitgaat van de directe en intuïtieve ervaring van fenomenen (ofwel verschijnselen) en hieruit de essentiële eigenschappen van ervaringen en de essentie van wat men ervaart probeert af te leiden. De fenomenologie wordt binnen de wetenschapsfilosofie geclassificeerd als het domein van de beleving. Binnen de homeopathie speelt de fenomenologie een uiterst belangrijke rol ten aanzien van informatieverzameling. Puur praktisch gezien is fenomenologie een manier van observeren met als doel door te dringen tot het wezen der dingen, dit door middel van nauwkeurige, zo objectief mogelijke, sensorische waarneming.

Goethe
De filosoof en wetenschapper Johann Wolfgang von Goethe heeft zich naast zijn vele andere bezigheden ook uitgebreid met fenomenologie beziggehouden. Hij bestudeerde uitvoerig de plantmetamorfoses in de natuur en formuleerde onveranderlijke wetmatigheden in de steeds veranderende vormen der natuur. Goethe kwam dan ook met het idee van de oerplant, de plant van waaruit alle planten, als een variatie op het thema, zich vervormen. Elke plant heeft één groeiprincipe: het blad. Alle andere plantdelen zijn metamorfoses op dit vaststaande thema, deze wetmatigheid. Door dit standpunt aan te nemen, dat men kan doordringen tot het diepste wezen van een plant, dier en mens door zuivere waarneming, plaatste Goethe zich lijnrecht tegenover Descartes.

Fenomenologie en Homeopathie
De overeenkomsten tussen fenomenologie en homeopathie zijn enorm. Zoals de fenomenologie vooral bij de bestudering van planten wordt ingezet en waarbij er wordt ingezet op het ervaren van het wezen, zo legt homeopathie de nadruk op de ontwikkeling van mensen. Tijdens het consult staat de zuivere waarneming alsmede het uitpluizen van ervaringen uit het verleden centraal in de zoektocht naar genezing. Niet alleen het fysieke telt, ook het emotionele, mentale en spirituele krijgt betekenis. Daarbij worden mensen ook gezien als variaties op een thema.

Ton Jansen, Klassiek Homeopaat
Klassiek homeopaat Ton Jansen heeft een drukke praktijk in Den Hoorn (ZH) waar hij de fenomenologie dagelijks toepast om tot het juiste middel te komen waarmee hij zijn cliënt optimaal kan ondersteunen in het bevorderen van diens welzijn en levensvreugde.

Lees verder op pagina 11 van VNGK 1/10.