Gezond ouder worden of anti-aging?

15 april 2011

Voeding, met een veelheid aan nutriënten, is een van de factoren die een belangrijke rol spelen bij het behoud van een goede gezondheid op oudere leeftijd. Een lage inname en lage plasmaniveaus
van nutriënten zijn gerelateerd aan fysiologische achteruitgang op verschillende terreinen zoals: de botdichtheid, gewrichtskraakbeen, cardiovasculaire conditie, insulinegevoeligheid, het zenuwstelsel en de oogfunctie.

Om aangetoonde tekorten op te vangen kan gedacht worden aan enkelvoudige suppletie van de deficiënte nutriënten, of aan suppletie van een complex van nutriënten. Meerdere meta-analyses laten zien dat de resultaten met betrekking tot de gezondheidseffecten van enkelvoudige suppletie veelal niet consistent zijn. De resultaten lopen uiteen van risico op ziekte en overlijden verhogend
tot een verlaging van dat risico. Dit creëert onrust en verwarring onder voorschrijvers en gebruikers.

Het complete artikel leest u vanaf pagina 17 in VNGK 3/11.