Gezonde Slagkracht

3 maart 2014

In de februari editie van de nieuwsbrief ‘Gezonde Slagkracht ‘ van ZonMW wordt opgeroepen Huberts  nieuwe definitie,  ‘Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.’, in te zetten om gemeenten in Nederland gezonder te maken. Juist nu de drie decentralisaties in de AWBZ, de jeugdzorg en de Participatiewet in goede  banen moeten worden geleid, is er een unieke kans in het borgen van de vitaliteit van de Nederlandse bevolking.
 
De Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ) pleit om veel meer dan aandacht besteden aan preventie. De focus moet breder zijn: zorg, welzijn én participatie, daar gaat het om. Het klassieke onderscheid tussen preventie, zorg en welzijn vervaagt . De minister en staatssecretaris stellen dat het steeds duidelijker wordt dat het medisch perspectief slechts één van de invalshoeken is die gezondheidswinst doen realiseren. Gezondheid wordt mede bepaald door welbevinden, wat op zijn beurt wordt gevoed door  opleiding, de mogelijkheden voor maatschappelijke participatie, het hebben van sociale contacten en een veilige leefomgeving.
 
Het recent door het kabinet uitgebrachte Nationaal Programma Preventie 2014-2016 ‘Alles is gezondheid ‘, legt diezelfde relatie en wil daarmee zelfs een beweging op gang brengen. Het is echter de vraag of gemeenten straks in staat zijn om deze inhoudelijke synergie daadwerkelijk te realiseren.
Hans Baaijens is directeur van de NPHF Federatie voor Gezondheid. Hij vindt dat de publieke gezondheid en de sociale sector de handen ineen zouden moeten slaan en zich daarvoor hard moeten maken. Leiderschap is hier nodig. Het is geenszins vanzelfsprekend dat alle gemeenten deze kansen zien, laat staan grijpen.
 
Bron:
www.zonmw.nl