Heel de mens door zijn huis te helen

21 december 2010

In zijn studentenjaren (geologie) kwam Erik Kasteleyn erachter dat hij wichelroede kon lopen. Hij oefende zichzelf door op vele plaatsen te onderzoeken of de wichelroedes uitsloegen en in tweede instantie wat het dan was dat hij mat. Het bleek om oude breuklijnen en waterlopen te gaan. Als hij die intekende op kaarten ging het om geulen uit de ijstijd. Dit zijn de energielijnen die men in de volksmond vaak aanduidt als aardstralen.

Er zijn ook meetbare invloeden en lijnen om ons heen die niet direct aan zo’n geul te koppelen zijn. Deze zijn met de wichelroede echter wel degelijk te vinden en energetisch waar te nemen, zij worden in de volksmond eveneens aardstralen genoemd en heten bij wichelroedelopers breuk of waterader. (De term aardstralen gebruikt Erik liever niet, het heeft een negatieve associatie en het is erwarrend.) Het is nog niet bekend waar deze lijnen door veroorzaakt worden (kosmos, grond, vastgehouden uitstraling of plaatsgeheugen), ze kunnen zich trouwens na verloop van tijd verplaatsen.

Het volledige artikel kunt u lezen in VNGK editie 1/11.