Hoger opgeleiden vaker naar alternatieve genezers

11 november 2014

Hoog opgeleide Nederlanders gaan vaker naar alternatieve genezers en de tandarts dan lager opgeleiden. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend  heeft gemaakt. De cijfers zijn gecorrigeerd naar de bevolkingssamenstelling.
 
Uit de cijfers blijkt dat 8,7% van de hoger opgeleide Nederlanders gebruik maakt van alternatieve genezers, tegen 3,7% van de lager opgeleide Nederlanders. Een substantieel deel van de Nederlanders maakt dus gebruik van alternatieve zorg.

Het CBS beschouwt onder meer homeopaten, acupuncturisten, kruidengenezers en gebedsgenezers als alternatieve genezers.

Personen die een opleiding mbo2, 3 of 4, havo, vwo, hbo of wo hebben voltooid, zijn volgens het CBS hoger opgeleid.

Voor meer cijfers over het zorggebruik per opleidingsniveau zie de website van het cbs.