Hooikoorts patiënten baat bij probiotica

1 mei 2017

Probiotica kunnen de kwaliteit van leven van hooikoortspatiënten aanzienlijk verbeteren, zo blijkt uit een onlangs gepubliceerde studie in het American Journal of Clinical Nutrition. Volwassen hooikoortspatiënten (n=173) die gedurende 8 weken een combinatie van 3 miljard levensvatbare darmbacteriën innamen (Bifidobacterium bifidum; Bifidobacterium longum en Lactobacillus gasseri), hadden minder last van jeukende ogen en een verstopte neus in vergelijking met de controlegroep.

Kwaliteit van leven werd gemeten met de Mini Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire (MRQLQ). Dit is een gevalideerd instrument om de mate van allergie te meten bij hooikoortspatiënten. De schaal is 6 punten (0= geen last, 6= extreme veel last). De probioticagroep meldde een verbetering van de MRQLQ score vanaf de start van de studie tot aan de piek van het pollenseizoen (-0.68 ± 0.13) in vergelijking met de placebogroep (-0.19 ± 0.14; P = 0.0092).

De hypothese dat probiotische bacteriën werken omdat ze de tolerantie voor allergenen zouden verbeteren kon echter niet bevestigd worden. Men denkt dat probiotica verbetering geven bij hooikoorts doordat ze het aantal regulatoire T-cellen doen toenemen en het totaal aan IgE doet afnemen. Om te onderzoeken of deze gedachtegang klopt, namen onderzoekers bij een subgroep deelnemers bloedonderzoek af, er bleek geen verschil gevonden te worden tussen de behandelde groep en de controle groep. Onderzoekers kunnen het werkingsmechanisme van probiotica dus niet verklaren door veranderingen in regulatoire T-cellen of totaal serum IgE. (Dennis-Wall et al., 2017).

Het hele artikel is hier in te zien.

Bron:
Dennis-Wall, J. C., Culpepper, T., Nieves, C., Rowe, C. C., Burns, A. M., Rusch, C. T., … Langkamp-Henken, B. (2017). Probiotics (Lactobacillus gasseri KS-13, Bifidobacterium bifidum G9-1, and Bifidobacterium longum MM-2) improve rhinoconjunctivitis-specific quality of life in individuals with seasonal allergies: a double-blind, placebo-controlled, randomized trial. The American Journal of Clinical Nutrition, 105(3), 758–767.