Integraal Natuurlijk* brengt toetsingsprocedures in beeld

20 juni 2013

De werkgroep ‘Accreditaties opleidingen, bij- en nascholingen’ van Integraal Natuurlijk heeft de toetsingsprocedures van SNRO, CPION, FONG, SKB en KTNO geanalyseerd en naast elkaar gezet in één overzichtelijk document. Het betreft de toetsingsprocedures van beroepsopleidingen, medische- en psychosociale basiskennis en bij- en nascholingen en korte cursussen.

Het document geeft, naast een stukje algemene informatie per organisatie, inzicht in de procedures die worden gevolgd, over accreditatietermijnen, niveau, kosten, registratie, erkenning, termijn van geldigheid van een accreditatie en nog veel meer.

Dit document is inmiddels verstuurd naar de bij Integraal Natuurlijk bekende beroepsverenigingen, naar de koepels en naar de zorgverzekeraars. Wilt u ook een helder overzicht over de toetsingsprocedures van de accrediterende organisaties, klik dan hier.

*Integraal Natuurlijk is een vereniging waarin 12 beroepsverenigingen en 8 adviesleden uit het complementaire werkveld samen werken. Integraal Natuurlijk heeft als missie de integraal natuurlijke gezondheidszorg vanuit een sterke samenwerking beter in de samenleving te positioneren en deze permanent en onlosmakelijk te integreren in de totale gezondheidszorg.