Integratieve Geneeskunde bij oncologie patiënten in Amerikaans ziekenhuis

23 juni 2014

In navolging op het symposium ‘Samen sterk tegen kanker’
 
Het Abbott Northwestern ziekenhuis te Minneapolis USA biedt patiënten de mogelijkheid voor aanvullende integratieve zorg. Het op het ziekenhuisterrein gelegen Penny George Instituut voor gezondheid en healing levert sinds 2003 deze zorg aan zowel patiënten van het ziekenhuis als aan patiënten in de extramurale zorg. Deze zorg bestaat uit keuzes voor acupunctuur, cardiofitness, een gewichtsbeheersingsprogramma, massage, visualisatie, aromatherapie en andere therapievormen ter ondersteuning van de genezing. Dit Penny George centrum van het ziekenhuis is het grootste centrum waar integratieve zorg wordt aangeboden van Amerika.

Onderzoekers van de Universiteit van Minnesota onderzochten de effecten van integratieve geneeskunde (IM) op pijn en angst in gehospitaliseerde patiënten met kanker in het Abbott Northwestern ziekenhuis. Retrospectieve, observationele gegevens verkregen via elektronische medische dossiers van patiënten met een oncologie ICD-9 code die werden toegelaten tot het ziekenhuis werden verzameld en geanalyseerd. Patiënten waardeerden pijn en angst niveaus vóór en na IM behandelingen met behulp van een numerieke rating schaal (0 tot 10), hogere scores geven hogere niveaus van pijn en angst weer.

Over een periode van drie jaar telden onderzoekers in totaal 22,791 ziekenhuisverblijven (onder 16,191 patiënten). Tijdens deze verblijven werden 5,299 integratieve geneeskundesessies gebruikt. Tien procent van alle oncologie patiënten ontving ten minste 1 aanvullende integratieve therapie (gemiddeld aantal bezoeken 2,8 SD 2.6). Vijfenzestig procent van deze sessies bestond uit massage, zes procent uit mind- body therapie, twaalf procent voor acupunctuur en Chinese geneeswijzen en zeventien procent uit een mengvorm van deze drie categorieën.

Uit voor en nametingen blijkt pijn met gemiddeld 47.2% (SD 36,0; p<0.001) af te nemen. Angst neemt met gemiddeld 56,6% af (SD 30.7; p<0.001). Vervolganalyses gaan nog plaats vinden om precies die patiënten te identificeren die het meeste van integratieve geneeswijzen profiteren. De onderzoekers concluderen dat integratieve geneeskundige diensten aan oncologie patiënten in een ziekenhuis resulteren in een statistisch significante afname van de pijn en angst. Aanvullend onderzoek moet uitwijzen of deze effecten tot een vermindering van pijnmedicatie zouden kunnen leiden.

Bron: Johnson Jill, FinchMichael, RivardRachael, and DusekJeffery. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. May 2014, 20(5): A12-A12. doi:10.1089/acm.2014.5027.abstract