Internationaal onderzoek naar behandeling PMS

11 maart 2013

Deelneemsters kunnen zich opgeven voor behandeling tegen premenstruele klachten (PMS)

Premenstruele klachten (PMS) zijn een onderschat probleem, waar veel vrouwen niet eens meer voor bij de huisarts te rade gaan. Daarom is het PMS-onderzoek van start gegaan, waarbij de waarde van een aanvullende homeopathische behandeling wordt vergeleken met een uitsluitend reguliere behandeling. Vrouwen die lijden aan PMS kunnen kosteloos deelnemen. Het onderzoek dat in Nederland, Duitsland en Zweden loopt, wordt uitgevoerd en gecoördineerd door het Louis Bolk Instituut.

120.000 vrouwen elke maand zichzelf ‘kwijt’
De inschatting is dat 4% van de vruchtbare vrouwen in Nederland aan zware PMS lijdt, (naar schatting 120.000 vrouwen). Hun klachten zijn zo extreem dat ze zich soms moeten ziek melden. Een paar dagen tot twee weken functioneren ze matig tot slecht door o.a. ernstige prikkelbaarheid, spanningsgevoel, somberheid of hoofdpijn. Een grotere groep lijdt aan minder extreme, ernstige klachten (naar schatting 12,5 % ofwel 375.000). Omdat reguliere medicijnen soms niet het gewenste effect bieden of onaanvaardbare bijwerkingen hebben, dienen andere opties, zoals homeopathische behandelingen zich aan. In drie landen vergelijken de onderzoekers de gebruikelijke behandeling bij de huisarts met de aanvullende homeopathische behandeling. Ze beoordelen de aanvullende waarde van de homeopathische behandeling, afgemeten aan het verloop van de premenstruele klachten.

Altijd een behandeling mogelijk in de buurt
De Nederlandse deelneemsters die zich tot nu toe hebben aangemeld, vinden het prettig dat ze niet stad en land hoeven af te reizen voor de behandeling. “In totaal doen nu zo’n 15 artsen verspreid over Nederland mee, dus we hebben een goede landelijke dekking”, meldt arts Christien Klein. “Na een uitgebreide screening start een groot deel inderdaad met de behandeling. De meesten zijn er hoopvol over– tenslotte tobben deze vrouwen vaak al jaren met PMS-klachten, en hebben ze soms al van alles geprobeerd.”

Interesse om mee te doen?
Als u serieuze aandacht wilt besteden aan uw PMS-klachten, kunt u zich aanmelden voor het onderzoek. Deelneemsters houden eerst twee maanden de symptomen bij om de diagnose PMS bevestigd te krijgen. De ene groep krijgt gedurende vier maanden een gebruikelijke behandeling bij de huisarts. De andere groep krijgt een aanvullende homeopathische behandeling. De deelneemsters houden onder meer bij welke effecten de behandeling bij hen heeft, en bespreken de voortgang met hun huisarts of homeopathisch arts.

Aanmelden
Er zijn geen kosten aan deelname verbonden en eventuele reis- en behandelkosten worden vergoed. Na het vooronderzoek wordt vastgesteld of u aan het onderzoek kunt meedoen. U kunt zich telefonisch aanmelden bij het Louis Bolk Instituut, 0343-523.860 of via info@louisbolk.nl onder vermelding van PMS-onderzoek. Vermeld in uw bericht a.u.b. naam, leeftijd en telefoonnummer voor het intakegesprek. Meer informatie op www.pmsresearch.nl.