Onderzoek toont nut van klassieke homeopathie bij depressie aan

24 juli 2017

De klassiek homeopathische behandeling van depressie past men al jaren toe in de praktijk, maar onderzoek naar de werking en de grootte van de effecten vond tot op heden slechts op beperkte schaal plaats. Onlangs bracht de Universiteit van Stavanger en de Universiteit van Sheffield daar verandering in. De studie, uitgevoerd door Viksveen en Relton, bevestigt het nut en de veiligheid van de aanvullende klassiek homeopathische behandeling voor volwassenen met een depressie.

Uit een grote groep volwassenen die zichzelf depressief vonden en hier een behandeling voor aanvroegen, werd een derde deel op basis van toeval geselecteerd en gevraagd mee te doen aan een aanvullende behandeling door een homeopaat (n=566). Eenenveertig procent van deze benaderde mensen besloten een aanvullende homeopathische behandeling te volgen.

Over de periode van een jaar werden deze mensen gevolgd. Veranderingen in depressie en angst werden gemeten (via de Patient Health Questionnaire en de General Anxiety Disorder, na 6 en na 12 maanden). Na 6 maanden meldde de homeopathiegroep een 1.4 lagere depressiescore in vergelijking met de niet-homeopathiegroep (95% BI 0.2, 2.5, p = 0.019). Dit is een klein, maar significant verschil (d = 0.30), verkregen via analyse volgens het intention to treat principe. Als de onderzoekers een nieuwere analysemethode gebruiken (instrumental variables analysis), loopt dit effect op tot een gemiddeld behandeleffect (d = 0.57) met een verschil tussen de groepen van 2.6 punten (95% BI 0.5, 4.7, p = 0.018).

Na 12 maanden was dit voordeel voor de homeopathiegroep nog steeds aanwezig. Vergelijkbare resultaten werden gevonden voor het effect van de aanvullende behandeling op angst. De aanvullende homeopathie behandeling bleek bovendien geen aanvullende risicos met zich mee te brengen. Onderzoekers bevestigen de meerwaarde van aanvullende homeopatische begeleiding voor mensen met een depressie (Viksveen, Relton, & Nicholl, 2017).

Het hele artikel is hier te lezen.

Bron:
Viksveen, P., Relton, C., & Nicholl, J. (2017). Depressed patients treated by homeopaths: a randomised controlled trial using the "cohort multiple randomised controlled trial" (cmRCT) design. Trials, 18(1), 299.