Kruidenrapport RIVM: een kritische beschouwing (deel I)

12 november 2010

Op verzoek van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) schreef het RIVM, met als auteurs M. de Bovenkamp et al, een nieuw rapport over kruiden die gezien hun inhoudsstoffen zó gevaarlijk
zijn dat zelfs gediplomeerde en ervaren therapeuten deze kruiden niet voor enig al dan niet vermeend therapeutisch doel mogen aanwenden. Zij mogen slechts sommige van deze
kruiden onder voorwaarden als geneesmiddel voorschrijven. Als lid van de Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie (NVF), maar ook vooral ook als wetenschapper bekroop mij een fors
wantrouwen. De VWA heeft in het verleden getracht mij op onjuiste gronden te visiteren1, maar ook heeft de VWA gejokt over de MRSA-bacterie in varkensvlees van de supermarkt. Deze zat
in 2% van de geteste vleesmonsters, maar dit werd, terwijl de VWA het wist, glashard door de VWA ontkend. Zie respectievelijk de referenties 1 en 2.

Het volledige artikel van Engelebert Valstar kunt u lezen in VNGK editie 3/10.