Lezersonderzoek

2 september 2014

U heeft nog de terugkoppeling van het lezersonderzoek tegoed van ons. We hebben daarmee geworsteld want u heeft ons zulke positieve feedback gegeven dat het niet meeviel om een evenwichtige en genuanceerde samenvatting te maken.

Het lezersonderzoek is door 194 mensen volledig ingevuld. 80% hiervan is werkzaam in de natuurlijke zorg, 10% in de reguliere, 7% leest VNGK uit belangstelling en 3% van onze lezers doet een opleiding in de natuurlijke zorg.

Van de lezers die het onderzoek hebben ingevuld werkt 60% met de volgende behandelvormen: orthomoleculair, reflexzone, massagetherapie, coaching, fytotherapie en homeopathie. Verreweg het grootste deel, 80%, hiervan is vrouw, variërend in leeftijd van 45 tot 60 jaar.

30% van de respondenten geeft aan VNGK van voor tot achter te lezen, 50% leest het grotendeels, 17% leest sommige artikelen en 3% leest het nauwelijks.
79% beoordeelt de inhoud als goed, 15% als zeer goed en 6% als matig. Eén iemand vulde in de inhoud slecht te vinden.

Verreweg het grootste deel geeft aan dat de inhoud van het Vakblad goed aansluit bij de behoefte. De rubriek medische basiskennis krijgt een hoge waardering, net als de artikelen over behandelvormen en de interviews. 65% van de lezers zegt de artikelen waarin bruggen worden gelegd tussen regulier en complementair buitengewoon te waarderen.

Deze terugkoppeling is een globale samenvatting van het geheel. Natuurlijk zijn de individuele antwoorden altijd uiteenlopend, zo geeft ook één iemand aan dat interviews hem of haar juist in het geheel niet boeien. Wij nemen alle feedback tot ons en destilleren datgene dat voor een meerderheid van onze lezers van waarde blijkt te zijn en dat harmonieert met onze visie.

65% van onze lezers haalt ideeën voor nascholing uit het Vakblad en 40% vindt de advertorials interessant. Hieruit halen lezers vooral ideeën voor nieuwe ontwikkelingen in suppletie.

Onze lezers lezen ook de tijdschriften van onze collega’s die ook mooie bladen maken, zoals AT&A, Beyond medicine, Supplement en Medisch Dossier. En ook Happinez en Psychologie Magazine worden veel gelezen. Sommige lezers wijzen ons op het succes van deze laatste twee tijdschriften en zouden graag meer artikelen willen die ook begrijpelijk zijn voor cliënten. Dat is een droom die Ellen, hoofdredacteur, ook heeft maar een tijdschrift voor consumenten zou echt een ander blad moeten zijn. De verschillen in interesse tussen professionals met veel kennis van de natuurlijke zorg en consumenten zijn te groot om hen in één tijdschrift geschikte artikelen te bieden. Maar wie weet?

Sommige mensen vragen of we milieubewust willen produceren en FSC papier willen gebruiken. Dat doen we al jaren! Een aantal lezers wil graag meer ervaringen van cliënten of patiënten lezen. Als u patiënten heeft die willen schrijven over hun ervaringen houden we ons aanbevolen! 61% van onze lezers zou graag meer willen lezen over onderzoek naar de effecten van natuurlijke zorg, 57% wil graag meer lezen over integrative medicine, ruim 30% heeft behoefte aan meer informatie over energetische werkvormen en 29% zou meer willen lezen over spiritualiteit.

Dank aan een ieder die heeft meegewerkt aan het lezersonderzoek. U heeft ons verrijkt met informatie en we laten alles dat u heeft ingevuld en heeft geschreven bezinken en gaan vervolgens kijken hoe we uw feedback kunnen gebruiken om VNGK nog beter te maken.