Onderzoek naar de effecten van microplastics op het menselijk lichaam

1 april 2019

Plastic afval vervuilt de oceanen, rivieren, bodem en lucht. Vooral de kleine plastic deeltjes – de microplastics en zeer kleine nanoplastics – kunnen een gevaar vormen voor de volksgezondheid als ze terechtkomen in ons voedsel, drinkwater en de lucht die wij inademen. Een breed opgezet onderzoek moet meer inzicht bieden in de effecten van microplastics op het menselijk lichaam.

ZonMw startte onlangs het onderzoeksprogramma Microplastics & Health, met als doel inzicht te krijgen in de mogelijke interacties en effecten van kleine plastic deeltjes op cel- en orgaanniveau bij mensen. ZonMw steekt 1,6 miljoen euro in vijftien onderzoeksprojecten rond microplastics, die elk een jaar gaan duren.

Minuscule plasticdeeltjes, afkomstig van plastic verpakkingen, synthetische kleding, cosmetica en autobanden, zijn ‘als een grauwsluier in ons milieu’ aanwezig, zegt onderzoeker Dick Vethaak van Deltares. ‘We worden voortdurend via ons voedsel, drinken of door inademing blootgesteld aan kleine plastic deeltjes. Wat dit voor onze gezondheid betekent, is nog niet goed in te schatten. Er zijn wel sterke aanwijzingen voor mogelijke gezondheidsrisico’s, maar er zijn ook veel onzekerheden en kennishiaten.’

Hoe de plasticdeeltjes ons lichaam binnendringen, of ze de kans op ontstekingen verhogen, of ze schadelijk zijn voor het ongeboren kind en of ze de hersenen aantasten, het zijn stuk voor stuk vragen die deel uitmaken van het onderzoek. De vijftien projecten worden uitgevoerd door onderzoekers uit verschillende disciplines, zoals artsen en milieuwetenschappers.

Het programma Microplastics & Health is een cross-over tussen de topsectoren Life Sciences & Health en Water en wordt in samenwerking met NWO georganiseerd. Private cofinanciering wordt geleverd door het Gieskes-Strijbis Fonds.

Meer informatie over het onderzoeksprogramma treft u op de website van ZonMw, www.zonmw.nl


Bron:
Nieuwsbericht de Volkskrant 23 maart 2019