Meditatie: voor ieder een passende techniek

12 november 2010

Zou het twintig jaar geleden denkbaar zijn geweest dat een westers landelijk dagblad de positieve kanten van meditatie zou belichten? Er is toch wel heel veel veranderd sinds die tijd, want
vorig jaar nog stond in het NRC Handelsblad een klein artikeltje met de kop: ‘Wie mediteert heeft een ander brein.’ Daarin werd aangegeven dat bij mensen die regelmatig mediteren sommige hersendelen die emoties en impulsen reguleren groter zijn dan bij mensen die dat niet doen. Het gaat om de hippocampus en een deel van de voorkwab: de orbito-frontale hersenschors in de rechter hersenhelft. Door 22 mediterenden met 22 niet-mediterenden met elkaar te vergelijken waren de onderzoekers tot de conclusie gekomen dat de eerste groep veelal emotioneel stabieler was dan de tweede. Zelfs de Stichting Skepsis heeft een artikel op het internet gezet dat gematigd positief is over meditatie. De gunstige uitwerking van meditatie op de gezondheid is een goede reden om een keer uitgebreid bij dit onderwerp stil te staan, hoewel veel lezers van dit blad waarschijnlijk allang bekend zullen zijn met meditatie of het zelf beoefenen.

Het volledige artikel kunt u lezen in VNGK editie 3/10.