Meer mensen met glutenallergie door moderne tarwerassen

21 december 2010

18 augustus 2010

De toename van het aantal patiënten met glutenallergie in de afgelopen 50 jaar is deels toe te schrijven aan een toename van bepaalde gluteneiwitten in moderne tarwerassen. Dat stelt Hetty van den Broeck, als onderzoekster verbonden aan de universiteit van Wageningen. Zij vergeleek de aanwezigheid van toxische gluteneiwitten in moderne en traditionele tarwerassen.
Coeliakie is een auto-immuunziekte die gekenmerkt wordt door een aangeboren glutenintolerantie die bij een onaangepast dieet leidt tot een beschadiging van het darmslijmvlies. Bepaalde gluten uit graanproducten zorgen bij patiënten voor ontstekingen van de dunne darm. Die leiden tot klachten als hoofd- en buikpijn, diarree, ondervoeding en bij kinderen tot groeistoornissen. Patiënten kunnen problemen alleen vermijden door geen toxische gluten in hun voeding te gebruiken.

Lees verder >