In Memoriam Monique de Heij

12 december 2017

Tot onze schrik en verdriet ontvingen wij het bericht dat op 7 november jl. Monique de Heij is overleden.

Monique wist haar eigen moeilijke jeugd, waarin zij geconfronteerd werd met psychiatrische problematiek van beide ouders, te overwinnen en om te buigen naar een beroep waarin ze aansluitend menselijk contact maakte met hulpvragers in haar praktijk voor integratieve psychotherapie. In 2015 en 2016 schreef zij een prachtige reeks artikelen over het belang van veilige hechting in de kinderjaren, als noodzakelijke basis voor het ontwikkelen van zelfgevoel (Vakblad 1/15 tm. 1/16 met uitzondering van 3/15).

De artikelen die ze schreef voor het Vakblad waren afgeleid van haar boek ‘Bestaansleegte’ dat in 2013 uitkwam en jubelend ontvangen werd. In het boek bespreekt ze het belang van betrokkenheid in de hulpverlening. In de artikelenreeks voor het Vakblad legt Monique de kracht en het belang van hechting in de therapeutische relatie uit, evenals de valkuilen ervan: ‘Elke hulpvrager heeft behoefte aan betrokkenheid. De behoefte gezien te worden zonder dat de hulpgever een oordeel heeft over zijn lichamelijke of psychische verstoringen.

Juist op het moment dat de hulpvrager zich gaat hechten aan de hulpgever kunnen de overlevingsmechanismen van de hulpvrager toenemen waardoor zijn zelfgevoel overbelast raakt en zijn overlevingsmechanismen worden uitgeput. Een situatie waarbij de therapeut zich machteloos kan voelen, wat niet verwonderlijk is. Het vergt ervaring, inlevingsvermogen en kennis om dit proces goed te begeleiden.’ (Vakblad 1/15)

Zonder oordeel naar de ander kijken typeerde Monique ten voeten uit. ‘Ik besefte dat overlevingspatronen een onbegrepen liefde in zich dragen die geen veroordeling verdraagt. Mijn overlevingsstijl (zorgen voor de ander) was geen bewuste keuze, maar een poging tot hechting en daardoor uiteindelijk herstel. Ik leerde van deze situatie dat onvoorwaardelijk geven en zelfbelang naast elkaar kunnen bestaan.’ (Vakblad 6/15)

Door ziekte kon Monique na Vakblad 1/16 een periode niet voor ons schrijven; het lag in de bedoeling de samenwerking opnieuw op te pakken zodra dat voor haar mogelijk was.
Als eerbetoon aan haar werk stellen wij alle artikelen van Monique die in het Vakblad zijn verschenen gratis ter beschikking om te downloaden.

Vakblad
1/15

Betrokkenheid overwint angst en bestaansleegte

2/15
PSBK: Aansluiten op de Ander

4/15
Zelfgevoel: Bodem voor bestaansleegte

5/15
Bowlby en Boeddha, hechten en onthechten

6/15
Je ‘ware’ ik: trouw en ontrouw aan jezelf

1/16
De universele zijnsherinnering: Oerleegte

L’even – over natuurlijk gezond zijn
1/16
Welke therapie kies ik?