Microbioom-bio-bank in aanleg

19 september 2017

In de traditie van natuurgeneeskundig handelen staat het herstel van de conditie van de darm centraal. Eliminatie-diëten, gefermenteerde voeding, prebiotische vezels en darmmicrobioomproducten zet men van oudsher in om de darm te ontlasten en reinigen opdat het lichaam zich kan herstellen. We weten dat deze behandeling nuttig is, maar hoe dit mechanisme precies werkt, is onduidelijk.

Sinds enige tijd staat het darmmicrobioom in de belangstelling van de wetenschap. Uit eerste studies blijkt een relatie met kanker, diabetes, hart- en vaatziekte en obesitas. Wetenschappers staan slechts aan het begin van begrip van de vele manieren waarop onze microbiomen, invloed hebben op een scala aan bedreigingen voor onze gezondheid.

Om kracht bij te zetten in dit nieuwe onderzoeksgebied, creëert de Harvard T.H. Chan School van de Volksgezondheid een geïntegreerd platform om fecale monsters te verzamelen en analyseren, BIOM-Mass.

BIOM-Mass zal ‘s werelds meest uitgebreide menselijke microbioom collectie gaan opbouwen. Het project van de Harvard Universiteit ontving daarvoor onlangs een subsidie van 5 miljoen dollar. Eric Rimm, hoogleraar epidemiologie en voeding en Wendy Garrett, hoogleraar immunologie en infectieziekten hebben de leiding over BIOM-Mass. Rimm en zijn team gaan fecale monsters analyseren van de meer dan 25.000 deelnemers afkomstig van de tweede Nurses Health Study en twee andere langlopende observationele studies

De onderzoekers zullen de microbiële populaties van de studiedeelnemers van meerdere plaatsen van het lichaam in kaart brengen. Vervolgens zal deze ordening van gegevens gecombineerd worden met data over persoonlijke leefstijl, gezondheid en genetische informatie.

Hierdoor zal meer duidelijkheid verkregen worden over het verband tussen de darmmicrobioom en het ontstaan van ziekte, of de wijze waarop voeding en omgeving van invloed zijn op het darmmicrobioom. Bovendien zal op basis van deze kennis de therapeutische reikwijdte van het herstel van de darmmicrobioom verder verbreden. Naast de verificatie van het traditionele therapeutisch handelen, biedt dit project voor de natuurgeneeskundige uiteindelijk ook meer mogelijkheden in behandelopties.