Moxibustie beter dan elektroacupunctuur bij spastisch colon

31 augustus 2016

Door: Fleur Kortekaas

Chinese onderzoekers van de Shanghai University of Traditional Chinese Medicine vergeleken de werking van elektroacupunctuur met moxibustie bij patiënten met diarree-predominante IBS (D-IBS).
Zestig D-IBS patiënten werden willekeurig verdeeld over een elektroacupunctuurgroep en een moxibustiegroep. Voor en na de behandeling werden verschillende gastro-intestinale, psychologische, histo-immunologische en fMRI metingen verricht (Zhao et al., 2015).

Zowel de elektroacupunctuurgroep als de moxibustiegroep meldden aanzienlijke verbeteringen in opgeblazen gevoel en buikpijn (P<0.01 en P<0.05). De moxibustiegroep meldde significante verbeteringen ten opzichte van de elektroacupunctuurgroep als het ging om aandrang, defecatiefrequentie en ontlastingssamenstelling (P<0.01). Ook voor het ervaren van angst en depressie scoorden zij beter (P<0.01). In beide groepen werden gunstige veranderingen in de expressie van 5-hydroxytryptamine, 5-HT3 receptoren en 5-HT4 receptoren in het slijmvlies van het sigmoïd waargenomen. In de moxibustiegroep bleek pijnperceptie in meerdere hersengebieden te zijn vermindert, in vergelijking met de elektroacupunctuurgroep.

Onderzoekers concluderen dat moxibustie meer effect lijkt te sorteren dan elektroacupunctuur bij patiënten met diarree-predominante IBS.

Bron:
Zhao, J., Lu, J., Yin, X., Chen, X., Chen, Y., Tang, W., … Shi, Y. (2015). Comparison of electroacupuncture and moxibustion on brain-gut function in patients with diarrhea-predominant irritable bowel syndrome: A randomized controlled trial. Chinese Journal of Integrative Medicine, 21(11), 855–65. doi:10.1007/s11655-015-2049-x