Natuurgeneeskunde kosteneffectief

2 september 2014

Gezondheidszorgprofessionals in de integratieve zorg kunnen een rol spelen in de behandeling van chronische aandoeningen. Hoewel juist mensen met diabetes en een hoog risico op hart- en vaatziekten de weg naar integratieve zorg nog niet hebben gevonden, is op basis van onderzoek een gunstig effect te verwachten van de natuurgeneeskundige in de begeleiding en behandeling van diabeten. Een voorbeeld van een dergelijk studie is uitgevoerd door de onderzoeksgroep verbonden aan de Bastyr school voor natuurgeneeskunde in Seattle en de Canadese school voor natuurgeneeskunde.

In een samenwerkingsverband  is een gerandomiseerde studie naar de effecten van een natuurgeneeskundige behandeling versus standaardbehandeling uitgevoerd. De studie telde in totaal 246 deelnemers. Hart- en vaatziekte is voor een groot deel te voorkomen door een aantal op voeding- en leefstijl gebaseerde interventies veel gebruikt binnen de natuurgeneeskunde. Men bereikt eerst met een groep van deskundigen consensus over de belangrijkste componenten van de natuurgeneeskundige behandeling bij cardiovasculaire aandoeningen. Vervolgens geeft men onderwijs aan de clinici binnen de studie. Visolie, meidoorn extract, een Mediterrane voeding: het kan allemaal deel zijn van de behandeling. De zorg die getest wordt in de studie is dus geïndividualiseerd, maar er is overeenstemming over de belangrijkst componenten van de behandeling: leefstijl counseling, voedingsadviezen en eventueel het inzetten van voedingssupplementen. De standaardbehandeling omvatte gebruikelijke bezoeken aan de huisarts.
 
Het onderzoek werd gehouden in een groep mensen die een hoog risico hadden op cardiovasculaire aandoeningen. Gedurende een jaar lang werden zij behandeld volgens de gebruikelijke zorg, of de gebruikelijke zorg met natuurgeneeskundige interventies. Aan het einde van het jaar bleek de groep die natuurgeneeskundige zorg ontving een 3.6% reductie in het 10-jaar risico op hart- en vaatziekten (volgens Framingham, betrouwbaarheidsinterval ( -5,1- -2,3) te hebben in vergelijking met de standaard zorg groep. De prevalentie aan metabool syndroom was bovendien 27. 4% (BI -41,7—13.1) lager in de groep die natuurgeneeskundige zorg ontving (Seely et al., 2013)  Bij twee derde van de deelnemers werd het aantal dagen ziek zijn en het zorggebruik geïnventariseerd. De groep onder natuurgeneeskundige behandeling bleek uiteindelijk kosten-effectiever omdat zij minder vaak ziek waren (kostenbesparing 1187 dollar per deelnemer) en minder zorg gebruikten (kostenbesparing 1138 dollar per deelnemer). Op basis van deze resultaten wordt geconcludeerd dat natuurgeneeskundige zorg in een populatie mensen met verhoogd risico op hart- en vaatziekten kosteneffectief is (Herman, Szczurko, Cooley, & Seely, 2014).

Referenties:
Herman, P. M., Szczurko, O., Cooley, K., & Seely, D. (2014). A naturopathic approach to the prevention of cardiovascular disease: cost-effectiveness analysis of a pragmatic multi-worksite randomized clinical trial. J Occup Environ Med, 56(2), 171-176. doi: 10.1097/jom.0000000000000066
Seely, D., Szczurko, O., Cooley, K., Fritz, H., Aberdour, S., Herrington, C., . . . Guyatt, G. (2013). Naturopathic medicine for the prevention of cardiovascular disease: a randomized clinical trial. CMAJ, 185(9), E409-416. doi: 10.1503/cmaj.120567