Corona, de wereld en wij

31 maart 2020

De wereld schudt op haar grondvesten onder de corona-epidemie. Vrijwel iedereen wordt geraakt in veel aspecten van haar of zijn leven. Het is een angstige tijd. En velen onder ons vragen zich af wat we nu kunnen betekenen. Er zijn in korte tijd platforms en websites opgericht waar mensen die hulp nodig hebben in contact kunnen komen met mensen die hulp kunnen bieden. Jong en oud en mensen van alle gezindten en politieke kleur zoeken elkaar op om deze situatie in gezamenlijkheid tegemoet te treden waarbij zo goed als mogelijk voor eenieder wordt gezorgd. Op sociale media bieden talloze behandelaars in de natuurlijke zorg onlineconsulten aan, betaald en onbetaald. Deze zijn vooral gericht op het versterken van het immuunsysteem en de mentaal-emotionele weerbaarheid. Dat is natuurlijk van groot belang. Toch zouden we in deze crisis juist ook uw aandacht willen vragen voor het belang van de reguliere zorg. De interventies die ziekenhuizen nu kunnen bieden zijn cruciaal voor velen, en helaas ontoereikend voor veel anderen.

De vraag die vaak wordt gesteld, is wat wij nu te bieden hebben. In China en Korea worden uiterst interessante verbeteringen gezien dankzij toediening van zeer hoge doses vitamine C en de inzet van Chinese kruiden. De kracht van homeopathie is tijdens eerdere epidemieën aangetoond. De redactie van onze tijdschriften heeft in (wetenschappelijke) databases gezocht naar natuurlijke interventies die toegepast kunnen worden. Een eerste resultaat daarvan staat in het Vakblad voor Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg 3/20. In OrthoFyto 3/20 zal een uitgebreider verslag komen van wat de zoektocht heeft opgeleverd.

Wij voelen mee met alle behandelaren in de natuurlijke zorg die zich inzetten om cliënten te begeleiden. Wij dragen eenieder een warm hart toe. Onze veerkracht wordt uitgedaagd. Noodgedwongen zijn deuren van praktijken gesloten waardoor een deel van ons nu virtueel verbinding moet maken met cliënten. De gevolgen voor de ondernemer zijn onzeker, laten we ons richten op vertrouwen in het geheel.

Voor nu wensen wij u kracht, liefde en verbinding.

Met heel ons hart,
Gerrit van Bemmel, Ellen Vunderink, Fleur Kortekaas, Els Smits en René de Vos