Nederlandse centra voor Systeembiologie

17 februari 2014

Systeembiologie kijkt naar het leven als één systeem van voortdurend veranderende netwerken, zoals organen, cellen, genen en eiwitinteracties. Het is een interdisciplinaire wetenschap, met inzichten en methoden uit de levenswetenschappen, wiskunde, informatica en technische wetenschappen, met als ultieme doel het leven in gezondheid en ziekte beter te begrijpen. In Nederland zijn drie centra voor systeembiologie opgericht in 2010 en inmiddels horen Nederlandse systeembiologen tot de top van de wereld (bron: www.zonmw.nl).

Systeembiologie biedt onder meer mogelijkheden voor ‘personalized medicine’, het accurater kunnen doseren van geneesmiddelen en het inzetten van specifiek diëten ter vervanging van geneesmiddelen. De mogelijkheden ontstaan doordat de reactie op een prikkel op het totale systeem van de cel en zijn omgeving in kaart kan worden gebracht.  
In het tijdschrift Evidence Based Complementary Medicine van december 2013 hebben Chinese onderzoekers de methode om nieuwe informatie uit de systeembiologie toe te passen bij traditionele TCM diagnose methoden beschreven. Zij noemen deze methode ‘ZHENG-omics’ (Dai et al., 2013)

Dai, J., Fang, J., Sun, S., Chen, Q., Cao, H., Zheng, N., . . . Lu, A. (2013). ZHENG-Omics Application in ZHENG Classification and Treatment: Chinese Personalized Medicine. Evid Based Complement Alternat Med, 2013, 235969. doi: 10.1155/2013/235969.

Klik hier voor het Zheng-omics artikel en klik hier voor meer informatie over systeembiologie.