Nieuw netwerkplatform Anders ADHD

3 april 2012

Op vrijdag 23 maart 2012 heeft een nieuwe netwerkgroep het daglicht gezien. Op initiatief van Marja van der Ende van Elements to SuXeed en onder organisatie van Valerie Siemers Reiter van ADDcoach, heeft op die dag een eerste bijeenkomst in de Universiteit Utrecht plaatsgevonden. Een groep van 14 professionals heeft hun enthousiasme getoond om regelmatig bij elkaar te komen. Deze professionals behandelen kinderen en volwassenen met ADD / ADHD (en aanverwante verschijnselen) vanuit een holistische visie, maar ieder met behulp van eigen gekozen werkvormen.

De netwerkgroep heeft een aantal doelstellingen:
• Het delen van visies op, inzichten in, kennis van en ervaringen met de behandeling van ADHD in de eigen praktijk
• Informatie en praktijkonderzoeksresultaten verzamelen over effectieve behandelvormen
• Het verspreiden van een andere visie op ADHD onder een groot publiek
• Uiteindelijk het gezamenlijk naar buiten treden als een krachtige groep, eventueel met een gezamenlijke marketing- en communicatieaanpak

Het netwerkplatform is opgezet vanuit de gedachte ‘vrijheid blijheid’. Iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt of wil gaan houden met de behandeling van ADD / ADHD (en aanverwante verschijnselen zoals autisme, asperger, ODD, PDD-NOS), is van harte welkom.

De groep vindt het prettig wanneer de leden hun cliënten behandelen vanuit een holistische visie en/of openstaan voor meer informatie over de vele mogelijkheden die er zijn, naast en in plaats van het inzetten van medicatie.

Wilt u ook actief deelnemen aan het netwerkplatform Anders ADHD? Dan kunt u zich aanmelden via het contactformulier op de website van ADD coach, www.addcoach.nl. Uw gegevens worden dan op de mailinglijst gezet. Deelname aan Anders ADHD is voorlopig gratis. De enige investering die van u gevraagd wordt, is tijd en energie om u in te zetten voor het platform en voor uw aanwezigheid tijdens de bijeenkomsten.

Voor de bijeenkomsten kan een bijdrage om de eventuele kosten te dekken, van u gevraagd worden. Dit is afhankelijk van de voorwaarden van de locaties waar ze plaatsvinden.

Op de nieuwspagina van ADDcoach worden de bijeenkomsten aangekondigd en kunt u zich aanmelden door het reactieformulier in te vullen.

Voor meer informatie of aanmelding klik hier.