NIVEL en Bijwerkingencentrum Lareb gaan samen de werking van medicijnen monitoren

6 maart 2017

Het NIVEL en Bijwerkingencentrum Lareb ontwikkelen een methode om snel informatie te krijgen over de werking en de bijwerkingen van medicijnen. Gestart wordt met de aandoening overactieve blaas, waarna de methode inzetbaar is voor veel meer aandoeningen.

Voordat een medicijn op de markt komt, weten we niet alles van de werking en bijwerkingen van een geneesmiddel. Dat geldt bijvoorbeeld voor de werking en bijwerking van medicijnen op de lange termijn, terwijl veel medicijnen wel vaak langdurig worden gebruikt. Daarom is het belangrijk om de bijwerkingen van medicijnen voor langere tijd te monitoren.

Patiënten met een overactieve blaas worden geselecteerd via huisartsenpraktijken die deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Hun ervaringen met medicijnen worden verzameld met online vragenlijsten (via Lareb Intensive Monitoring) en aangevuld met gegevens uit patiëntendossiers. Deze informatie helpt zorgverleners en patiënten bij de afweging om een medicijn voor te schrijven of te gebruiken.

Het project wordt gefinancierd door ZonMw en loopt van 1 januari 2017 t/m 31 december 2019. Een begeleidingscommissie van vertegenwoordigers van Stichting Bekkenbodem Patiënten, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, het Nederlands Huisartsen Genootschap en de Nederlandse Vereniging van Urologen adviseren het project. Daarnaast nemen een gezondheidseconoom en hoogleraar farmacotherapie deel aan de commissie.

Meer informatie over het project en het melden van bijwerkingen bij het Lareb treft u hier.