NSAID’s in verband gebracht met verhoogd risico op hartinfarct

29 mei 2017

In Nederland gebruiken miljoenen mensen NSAIDS (niet-steroïde ontstekingsremmende pijnstillers). Bekende NSAIDS zijn aspirine, ibuprofen, diclofenac en naproxen. Ondanks het feit dat verkeerd NSAID-gebruik jaarlijks leidt tot acute ziekenhuisopnames, beschouwt men deze klasse pijnstillers over het algemeen als veilig.

Uit de resultaten van een recente meta-analyse gepubliceerd in het British Medical Journal, blijkt echter dat het gebruik van deze klasse pijnstillers samengaat met een verhoogd risico op een hartinfarct. De analyse kent een hoge kwaliteit omdat ze gebaseerd is op individuele patiëntgegevens, en niet op basis van de samengevatte uitkomsten van RCT’s.

De studie bracht aan het licht dat al in de eerste week van gebruik sprake kan zijn van dit verhoogde risico. Het risico nam bovendien toe naarmate de dosering steeg. Hoofdonderzoeker Michèle Bally, PhD, epidemioloog van het Pharmacy and Research Center, Centre hospitalier de l’Université de Montréal, Quebec, Canada vertelt: ‘Dit onderzoek bevestigt wat artsen al weten, namelijk dat ze patiënten deze medicatie zo kort mogelijk en in een zo laag mogelijke dosering moeten voorschrijven’ (Bally et al., 2017).

Bron:
Bally, M., Dendukuri, N., Rich, B., Nadeau, L., Helin-Salmivaara, A., Garbe, E., & Brophy, J. M. (2017). Risk of acute myocardial infarction with NSAIDs in real world use: bayesian meta-analysis of individual patient data. BMJ, 357.