Omega 3-vetzuren tegen verkorting telomeren

21 december 2010

3 oktober 2010

Visvetzuren hebben invloed op de verkorting van telomeren bij personen met een coronaire hartaandoening. Aan de prospectieve cohortstudie namen 608 patiënten deel waarvan bekend was dat ze een stabiele vorm van een coronaire hartziekte hadden. De patiënten werden tussen 2000 en 2002 geïncludeerd en werden gevolgd tot uiterlijk januari 2009 met een gemiddelde volgperiode van 6 jaar.
Voor aanvang van de studie en na 5 jaar werd de telomeerlengte van leukocyten gemeten. Met behulp van statistiek werd het verband aangetoond tussen de concentratie van de omega 3-vetzuren EPA en DHA en de lengte van de telomeren. Bij personen met de laagste concentratie van de visvetzuren bleek de telomeerlengte het snelst te verkorten terwijl de snelheid van verkorting bij personen met de hoogste vetzuurspiegel het langzaamst ging. Een toename van een standaarddeviatie in de visvetzuurspiegel verminderde de kans op verkorting van de telomeren met 32%. Na correctie voor beïnvloedende factoren werd de concentratie van EPA en DHA in verband gebracht met een verminderde verkorting van de telomeren.

Visvetzuren kunnen veroudering bij personen met een coronaire hartaandoening vertragen doordat ze de verkorting van telomeren tegengaan. Het onderliggende mechanisme kan mogelijk verklaard worden door het feit dat omega 3-vetzuren oxidatieve stress verminderen. Uit twee andere studies bleek reeds dat gebruik van een multivitaminensupplement en consumptie van groene thee verkorting van telomeren tegengaan.

Bron: Farzaneh-Far R, Lin J, [..], Whooley MA. Association of marine omega-3 fatty acid levels with telomeric aging in patients with coronary heart disease. JAMA 2010; 303(3):250-7