Onderzoek ADHD en voeding

1 november 2011

Het doel van dit onderzoek (uitgevoerd in Nederland) was om na te gaan of er een link was tussen het dagelijks voedingspatroon en het gedrag van kinderen met ADHD; dit in een niet-specifiek geselecteerde groep Nederlandse en Belgische kinderen. Pelsser L.M. et al. Effects of a restricted elimination diet on the behavior of children with attention-deficit hyperactivity disorder (INCA study): a randomised controlled trial. Lancet 2011;377:494-503.

5% van alle kinderen heeft ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder), dat gekarakteriseerd wordt door excessief en schadelijk onaandachtig, hyperactief en impulsief gedrag. Andere onderzoeken tonen aan dat voeding aanleiding kan geven tot verschillende lichamelijke fysische reacties zoals eczeem, astma en maag-darmaandoeningen, maar ook verschillende organen kan beïnvloeden. Dit heeft geleid tot de suggestie dat voeding ook onze hersenen zou beïnvloeden, met nadelige gedragsstoornissen tot gevolg. Kleur- en smaakstoffen en andere additieven veroorzaken geen ADHD, ze hebben er wel invloed op.

In deze studie heeft men onderzocht of er een verschil was in het gedrag bij kinderen met ADHD wanneer deze een eliminatiedieet kregen gedurende 5 weken. Hieruit bleek dat 78 % van de kinderen een significante verbetering vertoonde van de symptomen tijdens het dieet, 63% van de kinderen herviel na het stoppen met dit dieet. Het was een dieet met een zeer beperkt aanbod aan voedingsmiddelen, waardoor het slechts beperkt in de tijd toe te passen is. Belangrijk hierbij is wel dat er degelijke oplossingen bestaan voor ADHD zonder het gebruik van medicijnen.

De onderzoekers raden bijgevolg aan dat wanneer blijkt – na het strenge dieet van 5 weken- dat de ADHD voedingsgerelateerd, is er vervolgens overgegaan wordt op een rotatiedieet. Dit om uit te maken op welke voedingsmiddelen ieder kind al dan niet reageert om zo tot een individueel voedingsplan te komen dat voldoende gevarieerd is en alle essentiële voedingsstoffen bevat.

Als aanvulling bij dit artikel is het belangrijk te vermelden dat er voor iedere vorm van gedragsstoornis geen snelle, kant- en- klaaroplossing bestaat. Andere studies tonen aan dat het steeds een combinatie zal zijn van gezonde voeding, bloedsuikerregulatie, aanvulling van de micronutriënten (de belangrijkste zijn Zink, Magnesium en Ijzer) , een evenwichtig vetzurenpatroon met zowel omega 3, 6 als 9, een gezonde maag-darmflora en lever en het uitsluiten van allergieën en intoleranties.