Onderzoek naar effectiviteit natuurgeneeswijzen

7 augustus 2012

Lezers van het Vakblad voor de Natuurgeneeskundige hebben in het voorwoord van VNGK 4/12 kunnen lezen dat VNGK in samenwerking met onderzoeksbureau Soffos een onderzoek initieert naar de effectiviteit van natuurgeneeswijzen, en naar de kwaliteit van leven van cliënten. Ons zorgstelsel kraakt in zijn voegen. Dagelijks krijgen we te horen dat de zorg onbetaalbaar wordt. Eigen bijdragen en eigen risico’s gaan omhoog en het pakket wordt uitgekleed. Overwogen wordt om peperdure medicijnen voor zeldzame ziekten niet meer te vergoeden. Maar ook berichten over slecht functionerende zorgverleners en zorginstellingen zijn aan de orde van de dag. Alle aandacht is gefocust op het zo goed mogelijk in stand houden van de reguliere zorg. Maar is dat wel terecht? De tijd is rijp om meer onderzoek te verrichten naar de waardevolle bijdrage die geleverd kan worden door complementaire en alternatieve vormen van zorg.

Met ‘ik zie toch dat het werkt’ of getuigenissen van tevreden patiënten op je site kom je niet meer weg. Er is maar één manier om de bezwaren van politiek, zorgverzekeraars en reguliere gezondheidszorg te ontkrachten, en de plek die je toekomt op te eisen, en dat is door met harde, objectief verkregen cijfers de bereikte resultaten aan te tonen. Alleen dan bestaat de kans dat al die gedreven, goed opgeleide therapeuten worden geaccepteerd als een volwaardige aanvulling naast de reguliere zorg, die er toe leidt dat we ook in de toekomst een menswaardige zorg in stand kunnen houden.

De opbrengst van het onderzoek is het volgende:

1. Voor de cliënt wordt inzichtelijk gemaakt welke resultaten mogen worden verwacht van de behandeling van de individuele beroepsbeoefenaar; 
2. Bij voldoende data is er een vergelijking mogelijk van de resultaten van de individuele behandelaar ten opzichte van de beroepsgroep als geheel; 
3. Het biedt de beroepsbeoefenaren individueel of als vereniging de mogelijkheid met de verzekeraar nadere afspraken te maken over vergoeding van de behandeling; 
4. Voor de beroepsgroep als geheel kunnen bij voldoende data op basis van statistische analyses uitspraken worden gedaan over het effect van de therapie als zodanig; 
5. Het zich toetsbaar opstellen en daarin transparant zijn is een bewijs van de professionaliteit van de beroepsgroep.

Therapeuten kunnen participeren in dit onderzoek en zo hun bijdrage leveren aan het inzichtelijk maken van de zorg in Nederland. VNGK en Soffos hopen als initiatiefnemers dat zoveel mogelijk therapeuten bereid zijn om mee te werken en dat beroepsverenigingen hun leden gaan sponsoren. Als verenigingen hierover in overleg willen, horen we dat graag. Mail dan gerust naar redactie@vngk.nl