Onderzoek naar volhouden gezonde leefstijl van start

28 Nov, 2017

Er komt groot onderzoek naar manieren om een gezonde leefstijl vol te houden. Doelstelling is om manieren te vinden die werkelijke gedragsverandering mogelijk maken. De Hartstichting en ZonMw hebben hiervoor 7,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het onderzoek zal vijf jaar duren. Landelijk gaan onderzoekers, praktijkinstellingen en private partijen samenwerken.

We weten hoe moeilijk het is om gezond te blijven leven. Verleidingen liggen continu op de loer en het volhouden van gezond gedrag is lastig. Het creëren van veranderingen in de omgeving zal daarom één van de grote onderzoeksonderwerpen zijn.

– Joline Beulens (VUmc) en een grote groep experts gaan onderzoeken of mensen voor gezondere producten kiezen door aanpassingen in de supermarkt te doen, zoals aanprijzingen en prominente(re) plaatsing.

– Karien Stronks (AMC) gaat samen met haar collega’s veranderingen in de omgeving van jongeren doorvoeren en onderzoekt of dit gezond gedrag stimuleert.

– Andrea Evers (Universiteit Leiden) gaat met vele partners onderzoeken of hart- en vaatpatiënten baat hebben bij individuele leefstijl-coaching in combinatie met het belonen van gezond gedrag en het bouwen aan een duurzaam financieringsmodel.

– ‘Gezonde gewoonten jong geleerd’ richt zich op jongeren met een lage sociaaleconomische status. De beste manier om een gezonde leefstijl lang vol te houden is om dat jong aan te leren. Samen met de doelgroep, jongeren van 10 tot 14 jaar, bekijkt het consortium de oorzaken van ongezond gedrag en gaan ze op zoek naar nieuwe manieren om gezond gedrag (voeding, lichamelijke activiteit, zit- en slaapgedrag) aan te leren en vol te houden. Ingezet gaat worden op het zodanig veranderen van de omgeving van het kind dat gezond gedrag gestimuleerd en ongezond gedrag ontmoedigd wordt.

Bron:
Nieuwsbrief ZonMw