Ontwikkelingen vanuit de zorgverzekeraars

18 februari 2011

Speciaal bericht voor alle VBAG leden

De afgelopen jaren hebben jullie kunnen merken dat alternatieve geneeswijzen stelselmatig gekort worden in de aanvullende verzekeringen van zorgverzekeraars. Maxima per jaar en het te vergoeden bedrag per consult gaan zo ongeveer jaarlijks naar beneden. Want er moet immers bezuinigd worden aangezien de kosten van het basispakket steeds verder toenemen!

Eind vorig jaar hebben we bij een aantal van de grootste zorgverzekeraars geïnventariseerd wat zij voor 2011 en daarna vinden dat er binnen de alternatieve geneeswijzen zou moeten gebeuren. Wij hanteren het woord “alternatieve”, hoewel wij dat een totaal misplaatst woord vinden, maar het wordt nog steeds zo in polissen gehanteerd. Vandaar.

Min of meer unaniem is men erg kritisch als het om opleidingen gaat en wil men zo veel mogelijk dezelfde normen gehanteerd zien als binnen de reguliere gezondheidszorg.
Dit betekent uiteraard opleidingen op HBO-niveau en uitsluitend opleidingen die door onafhankelijke instanties geaccrediteerd zijn. Bij voorkeur worden de opleidingen in onze sector geïntegreerd in de medische faculteiten. Men denkt hierbij aan opleidingen die qua vaardigheden en bevoegdheden parallel lopen aan de reguliere opleidingen.
Welke eisen dit allemaal exact zijn en welke die accrediterende instanties zijn is nog niet volledig helder en wij zijn als beroepsverenigingen bezig om daar zeker ook ons eigen stempel op te drukken.

Samenvattend komen de opmerkingen van de benaderde zorgverzekeraars erop neer, dat men vindt dat de volgende zaken ontbreken of (nog) niet voldoende geregeld zijn:
* gekwalificeerde registratie en certificatie;
* kwaliteitsnormen en Intercollegiale toetsing;
* beroepscodes en onafhankelijke Klacht- en Tuchtregeling;
* eensluidende tariefstelling;
* beroepsprofielen;
* een uniforme regeling voor basisopleidingen;
* een uniforme regeling voor specialisatie opleidingen;
* een uniforme regeling voor bij- en nascholing.

Volgens de zorgverzekeraars vormen het ontbreken of onvoldoende geregeld hebben van deze zaken, de belemmeringen voor een volwaardige positie in het Nederlandse gezondheidszorgbestel. Nou, wordt volop aan gewerkt!