Patiënt wenst ‘geïntegreerde zorg’

8 oktober 2012

Patiënten willen dat huisartsen een combinatie van reguliere en complementaire zorg toepassen. Dat blijkt uit een onderzoek onder volwassenen met chronische gewrichtsklachten. De onderzoeksresultaten werden op 4 oktober gepresenteerd op het congres Heel de Mens in Utrecht. Aan respondenten is onder meer gevraagd of zij complementaire behandelwijzen gebruiken voor hun huidige klachten en hoe zij de rol van de huisarts zien.

Huisarts heeft taak bij informatie over complementaire zorg
Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij een representatieve groep volwassenen met chronische gewrichtsklachten. Bij klachten als artrose, reuma en fibromyalgie gaan patiënten nu vaak op eigen initiatief op zoek naar complementaire behandelwijzen, zoals acupunctuur en osteopathie. Slechts één derde bespreekt dit actief met de eigen huisarts. Uit het onderzoek blijkt dat 92% van de patiënten wenst dat de huisarts het initiatief neemt om hen te informeren over de mogelijkheid van complementaire behandelwijzen. Zelfs bij de groep respondenten die géén gebruik maakt van deze behandelwijzen, wil 74% dat de huisarts hen ook wijst op de mogelijkheid van complementaire zorg.

Geïntegreerde benadering: ‘het beste uit twee werelden’
Uit het onderzoek blijkt dat 86% van de patiënten met gewrichtsklachten al gebruik maakt van complementaire behandelwijzen. Het gaat dan vooral om osteopathie, acupunctuur, homeopathische geneesmiddelen of natuurgeneeskunde. Voornaamste redenen voor het gebruik zijn ‘het vertrouwen in de integrale aanpak’, ‘goede verhalen over complementaire behandelwijzen gehoord’ en ‘de wens om een behandeling te krijgen vanuit een andere kijk op gezondheid’. Patiënten verwachten het ‘beste uit twee werelden’ te krijgen als de huisarts een geïntegreerde benadering volgt. “In tegenstelling tot vroeger zie jedat patiënten nu vanuit een positieve motivatie reguliere en complementaire behandelwijzen willen combineren. Tien jaar geleden gingen patiënten voornamelijk nog uit onvrede op zoek naar alternatieven”, stelt Ruth Seldenrijk, voorzitter van de PPCG. Dit komt overeen met eerdere bevindingen van het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL).

Over PPCG
PPCG is het Patiëntenplatform voor Complementaire Gezondheidszorg waarbij diverse patiëntenverenigingen zijn aangesloten. Dit onderzoek is uitgevoerd door het van Praag Instituut, Louis Bolk
Instituut en Zorgbelang Groningen in opdracht van PPCG, en gefinancierd door VWS via Fonds PGO. Het onderzoek is in samenwerking met de Reumapatiëntenbond en zorgverzekeraar Menzis opgezet.

Meer informatie:
– Artikel gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift Patient, education and counseling, http://dx.doi.org/10.1016/j.pec.2012.08.013
www.louisbolk.nl/proeftuin
www.ppcg.nl/onderzoek.htm