Peiling voor Complementaire zorg aan Ouderen

14 april 2016

Door: Fleur Kortekaas

Vijf zorginstellingen in Zuid- en Midden Nederland zijn in december 2015 samen gestart met het project ‘Peiling voor Complementaire Zorg aan Ouderen’ om aanvullende zorg aan deze doelgroep in kaart te brengen en te monitoren. Het doel van dit driejarige kwaliteitsproject is om tot een betere gezondheid te komen voor cliënten.

Vooral klachten als slaapproblemen, pijn, angst, verminderde vitaliteit en onrust zijn via de reguliere weg niet altijd goed te verhelpen. In dat geval wordt regelmatig CAM zorg ingezet. Het is voor het eerst dat een groep zorginstellingen gezamenlijk een dergelijk project oppakt. Zij worden daarbij begeleid door het Van Praag Instituut en het Louis Bolk Instituut. Binnen de vijf zorginstellingen wonen ongeveer 2.000 cliënten, die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen. Naast reguliere zorg krijgen de cliënten ook regelmatig aanvullende zorg en behandeling. Deze zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven. Doel is om slaapproblemen, pijn en angst te verminderen en de vitaliteit te verhogen. Het project ‘Peiling Complementaire Zorg aan Ouderen’ is gestart om te inventariseren welke complementaire behandelingen cliënten ontvangen en te meten of ze van toegevoegde waarde zijn.

In de vijf instellingen brengen onderzoekers van het Louis Bolk Instituut samen met het Van Praag Instituut gedurende twee jaar systematisch in kaart welke complementaire behandelingen in welke situaties gegeven worden. Ook worden de ervaringen van cliënten bijgehouden. Het gaat om behandelingen zoals massage, muziek of orthomoleculaire behandeling bij cliënten in de palliatieve zorg en psychogeriatrie of revalidatie. Via interviews en observaties worden de belangrijkste indicatoren voor de kwaliteit van Cam zorg geïdentificeerd. Dat leidt tot aanbevelingen voor betere Cam zorg en mogelijk voor betere kwaliteit van leven en inzicht hoe Cam zorg de gezondheid van mensen bevordert. Het project Peiling Complementaire Zorg aan Ouderen loopt van 1 december 2015 tot en met 2018. Resultaten van het project worden vanaf 2018 verwacht. Het project wordt uitgevoerd door het Van Praag Instituut en het Louis Bolk Instituut bij Raffy Woonzorgcentrum in Breda, De Riethorst Stromenland in Raamsdonksveer, Groenhuysen in Roosendaal, Nusantara in Apeldoorn/Ugchelen en Bussum en Schakelring in Waalwijk.

Bron: Deriethorststromenland.nl