Prebioticum en calcium tegen te sterke gewichtstoename kinderen

20 december 2010

14 juni 2010

Een prebioticum met oligofructose en inuline (niet-verteerbare voedingsvezels) helpt kinderen in de groei om niet te veel in gewicht aan te komen. Het gewichtsregulerende effect wordt versterkt door calcium uit voeding, dat door het prebioticum beter wordt opgenomen vanuit het maag-darmkanaal. Dit blijkt uit Amerikaans onderzoek dat onlangs is gepubliceerd in het medisch-wetenschappelijke tijdschrift Journal of Pediatrics.

Aan het eenjarige onderzoek deden 97 gezonde, niet-obese jongens en meisjes van 9 tot 13 jaar mee. De kinderen nuttigden iedere dag bij het ontbijt calciumverrijkte sinaasappelsap met daarin een prebioticum (4 gram oligofructose, 4 gram inuline) of placebo (8 gram maltodextrine). De body mass index BMI), de maat om het gewicht in relatie tot de lengte te beoordelen (gewicht (kg)/lengte (m)2) neemt toe bij kinderen in de groei. Met de voor leeftijd en geslacht gecorrigeerde BMI Z-scores kan worden gekeken of er sprake is van een normale toename van de BMI.

De kinderen die het prebioticum hadden ingenomen, vertoonden na een jaar een normale toename van de BMI die significant lager was dan in de controlegroep (verschil 0,52 kg/m2). In de prebioticum-groep bleef de BMI Z-score gelijk, in de controlegroep nam deze significant toe (verschil 0,13 kg/m2). tevens was de totale vetmassa significant minder sterk toegenomen (verschil 0,84 kg). Het effect van het prebioticum was nog groter bij kinderen die minimaal 700 mg calcium per dag met de voeding innamen: bij hen was de stijging van de BMI 0,82 kg/m2 lager dan in de controlegroep en de BMI Z-score 0,20 kg/m2 lager; de vetmassa nam met 1,3 kilogram minder toe. Deze verschillen bleven bestaan gedurende het jaar nadat met suppletie was gestopt. De onderzoekers toonden in eerder onderzoek aan dat een prebioticum met inuline zorgt voor een betere calciumopname en botmineralisatie bij niet-obese adolescenten.

Dit onderzoek suggereert dat een prebioticum ook ongewenste gewichtstoename tegengaat bij kinderen in de groei. De niet-verteerbare voedingsvezels hebben vermoedelijk invloed op het lichaamsgewicht door een hormonaal effect, het bevorderen van het verzadigingsgevoel, het verbeteren van de calciumopname en de vetverbranding. Het gewichtsregulerende effect van het prebioticum wordt sterk bepaald door de calciuminname en is optimaal bij een inname van minimaal 700 mg calcium per dag [2,3].

Referenties
1. Abrams SA, Griffin IJ, Hawthorne KM et al. Effect of prebiotic supplementation and calcium intake on body mass index. J Pediatr. 2007;151(3):293-8.
2. Abrams SA, Griffin IJ, Hawthorne KM et al. A combination of prebiotic short-and longchain inulin-type fructans enhances calcium absorption and bone mineralization in young adolescents. Am J Clin Nutr 2005;82:471-6.
Bron: www.vannature.nl