Prikkelbaar Darm Syndroom en Traditionele Chinese Geneeskunde

21 december 2010

16 november 2010

Het Prikkelbaar Darm Syndroom is een complexe aandoening waarbij de dikke en de dunne darm onvoldoende vermogen hebben de darminhoud op een juiste manier te bewegen.
Het is een functionele gastrointestinale aandoening, d.w.z. dat het een maagdarm aandoening is en er geen structurele, biochemische of infectieuze oorzaken zijn. Andere benamingen voor PDS zijn o.a. spastisch colon, muceuze of spastische colitis (dikke darm ontsteking met resp. slijm of krampen), nerveuze diarree en functionele diarree. Geen van deze benamingen is correct. Termen met het woord colitis veronderstellen een ontsteking van de dikke darm en bij PDS is hiervan geen sprake.

Het betreft ook niet alleen de colon (dikke darm), en behalve diarree komt obstipatie veel voor bij PDS. Internationaal wordt de term “Irritable Bowel Syndrome” gebruikt, wat vertaalt naar het Nederlands het Prikkelbaar Darm Syndroom betekent. Toch mankeert er ook iets aan de term “prikkelbaar”, omdat de darmen van nature prikkelbare organen zijn. Overprikkelbaar zou een betere benaming zijn.

Afstudeerscriptie van Franca di Summa
Student Acupunctuur aan de Academie Qing Bai 2007
Begeleid door Martine Cornelissen

Lees verder >