Probiotica, eradicatietherapie en antibioticaresistentie

14 november 2017

Gelijktijdig gebruik van probiotica bij Helicobacter pylori eradicatie versterkt de effectiviteit van deze kuur. Bovendien vermindert het de kans op diarree en antibioticaresistentie, zo melden Turkse onderzoekers in het Journal of Gastroenterology. (Cekin et al., 2017).

Standaard eradicatietherapie wordt ingezet bij persisterende maagklachten veroorzaakt door een Helicobacter pylori infectie. Het doel van H. pylori-eradicatie is het behandelen van klachten, het voorkómen van maagkanker en het vermijden van onnodig (chronisch) protonpompremmer gebruik.

De eradicatietherapie bestaat uit het opeenvolgend geven van een protonpompremmer in combinatie met twee verschillende antibiotica, namelijk amoxicilline (2 maal daags 1000 mg) en claritromycine (2 maal daags 500 mg) gedurende 7 dagen. Helaas is het veelvuldig inzetten van deze therapie gepaard gegaan met een toenemende antibioticaresistentie. Bij een groeiend aantal gevallen faalt de eradicatietherapie.

Honderdnegenenvijftig patiënten die eradicatietherapie ondergingen, ontvingen of probiotica (Bifidobacterium animalis subsp. lactis B94), of placebo. Na twee weken bleek dat het als adjuvans gelijktijdig geven van probiotica gedurende eradicatie leidt tot het effectiever verwijderen van de H. pylori infectie (87% in de probioticagroep versus 71% in de controlegroep). Meer mensen konden de therapie volhouden in de probioticagroep doordat er in deze minder diarree voorkwam. Er werden minder bijwerkingen gemeld en er was sprake van een hogere therapietrouw in de probioticagroep. Al deze effecten kunnen bijdragen aan het verminderen van antibioticaresistentie voor H. pylori.

Het hele artikel is hier te lezen.

Bron:
Cekin, A. H., Sahinturk, Y., Akbay Harmandar, F., Uyar, S., Oguz Yolcular, B., & Cekin, Y. (2017). Use of probiotics as an adjuvant to sequential H. pylori eradication therapy: impact on eradication rates, treatment resistance, treatment-related side effects, and patient compliance. The Turkish Journal of Gastroenterology, 28(1), 3–11.