Productinformatie: Diasuline op basis van groene koffie heeft positief effect op diabetes

29 september 2009

Diasuline op basis van groene koffie heeft positief effect op diabetes

Chlorogeenzuur in Diasuline verlaagt glucose en remt de werking van glucose-6-phosphatase.
Suikerziekte is een van de meest voorkomende ziekten in onze westerse wereld; in Nederland zijn naar schatting 600.000 mensen die lijden aan diabetes, bovendien neemt het voorkomen van diabetes in de bevolking steeds verder toe (70.000 per jaar).

Verschillende recente grootschalige studies, met in totaal meer dan 200.000 deelnemers, hebben aangetoond dat koffieconsumptie positieve effecten heeft op diabetes. Zo is vast komen te staan dat specifieke ingrediënten uit groene (ongebrande) koffie in staat zijn de opname van glucose uit voeding te remmen en daarmee pieken in de bloedsuikerspiegel te verlagen. Ook werd invivo aangetoond dat koffie een positief effect heeft op de bloedsuikerconcentratie door de tolerantie tegenover glucose te verbeteren.

Gerichte studies hebben de verschillende bestanddelen van koffie aangeduid die deze effecten teweegbrengen. Een eerste reeks onderzoeken wees uit dat cafeïne niet het actieve bestanddeel was. Verschillende invitrostudies hebben aangetoond dat chlorogeenzuur, met name 5-caffeoyl-quinic acid, de opname van glucose verlaagt en de werking van glucose-6-phosphatase remt. Deze combinatie verlaagt de concentratie van glucose in het bloed, waardoor triglyceriden vrijkomen uit het vetweefsel. Andere invivostudies hebben deze bevindingen bevestigd. 

U vindt dit artikel op pag. 53 en 54 van het VNGK 1/08.