Rustgevende aroma-acupressuur bij dementie

23 april 2015

Eén van de meest voorkomende symptomen bij ouderen met dementie is agitatie en onrust. Deze onrust kan met angst dempende medicijnen (antipsychotica) worden verminderd. Gebruik van deze medicijnen gaat gepaard met een verhoogd risico op bijwerkingen, waaronder bijvoorbeeld een verhoogd risico op een beroerte. Het is daarom belangrijk op zoek te gaan naar niet- medicamenteuze alternatieven om angst en onrust te verminderen bij ouderen.

Uit eerder onderzoek blijken zowel acupressuur als aromatherapie, los van elkaar, rust te geven bij demente geagiteerde ouderen. Aromatherapie en acupressuur bevorderen tevens, los van elkaar, cognitieve functies. Daarom heeft de Universiteit van Taiwan onderzoek uitgevoerd naar de combinatietherapie aroma-acupressuur in vergelijking met uitsluitend aromatherapie (lavendel en citroen). Doel van het onderzoek was de meerwaarde te bepalen van de gecombineerde therapie.

In deze experimentele studie werden de deelnemers willekeurig toegewezen aan drie groepen: 56 patiënten werden opgenomen in de groep aroma-acupressuur, 73 patiënten in de aromatherapie-groep en 57 patiënten in de controlegroep (die gebruikelijke zorg ontvingen). De Cohen-Mansfield agitatie schaal (CMAI) en de hartslag variabiliteit (HSV) index werden gebruikt om verschillen in agitatie over een periode van vier weken te meten. Er werd bovendien drie weken na het stoppen van de behandeling een meting verricht.
 
De CMAI-scores waren beduidend lager in de groepen van de aroma-acupressuur en aromatherapie in vergelijking met de controlegroep. Activiteit van het sympathische zenuwstelsel was beduidend lager in de aroma-acupressuur groep en in de aromatherapie groep. Activiteit van het parasympatische zenuwstelsel was hoger in beide groepen ten opzichte van de controlegroep.
Aroma-acupressuur had wel een groter effect dan aromatherapie op onrust bij patiënten met dementie (11 punten verschil ten opzichte van 1 punt verschil op de CMAI score). Deelnemers konden zich echter door beide behandelwijzen meer ontspannen. Als de behandeling werd gestopt, verdween het effect. Dit betekent dat de aroma-acupressuur met enige regelmaat zou moeten worden gegeven, om onrust te dempen. Toekomstige studies moeten blijven beoordelen wat de voordelen van aroma-acupressuur en aromatherapie zijn voor de behandeling van onrust bij dementie patiënten (Yang et al., 2015).
 
Klik hier voor het gehele artikel.

Bron:
Yang, M.-H., Lin, L.-C., Wu, S.-C., Chiu, J.-H., Wang, P.-N., & Lin, J.-G. (2015). Comparison of the efficacy of aroma-acupressure and aromatherapy for the treatment of dementia-associated agitation. BMC Complementary and Alternative Medicine, 15(1), 93. doi:10.1186/s12906-015-0612-9