Samen genezen – duurzaam beter

15 april 2011

Onze levensverwachting neemt toe en als we ziek worden, kunnen we een beroep doen op medicijnen en een groeiend arsenaal aan technieken om de ziekte te bestrijden. Er is steeds meer mogelijk. Tegelijkertijd lijken we terrein te verliezen, want de moeilijk te verklaren toename van chronische ziekten neemt zorgwekkende vormen aan. In plaats van minder gebruik te maken van de gezondheidszorg, consumeren we alleen maar meer. Oud én jong! Het lijkt erop dat snelle technologische vooruitgang ten koste gaat van leven in verbinding met de wereld om ons heen. Hoe herstellen we de balans?

Eeuwen geleden hadden mensen een vanzelfsprekend ‘lijntje’ met de kosmos en de geestelijke wereld. Gaandeweg zijn we die aansluiting kwijtgeraakt en ontstond er een hoofdzakelijk materialistische en gefragmenteerde kijk op gezondheid en ziekte.
Het derde congres van de artsenvereniging ABB op 13 mei gaat dan ook over het belang van verbonden zijn. Nationale en internationale toonaangevende sprekers, waaronder H.K.H. Prinses Irene der Nederlanden, belichten het thema vanuit diverse invalshoeken. Ze laten ons zien dat de westerse wereld op dit punt verarmd is en dat het herstellen van verbinding op alle niveaus een sleutel kan zijn in de aanpak van onze chronische gezondheidsproblematiek.

Het complete artikel leest u vanaf pagina 37 in VNGK 3/11.