Start onderzoeksprogramma Meten en Detecteren van Gezond Gedrag

20 februari 2018

Op 1 januari 2018 is het NWA-startimpulsprogramma ‘Meten en Detecteren van Gezond Gedrag’ van start gegaan. Het programma wordt uitgevoerd door een consortium van veertien onderzoeksgroepen uit de chemie, fysica, geneeskunde, voedingskunde, geofysica, informatica en ethiek. Gekozen is voor het verbindende thema ‘Gezondheid van de mens’. Het breed samengestelde consortium gaat in zes werkparketten onderzoeken wat de uitdagingen en oplossingen zijn als je metingen en detectie aan complexe systemen (zoals mensen, communities, gezondheidscentra) in de natuurlijke omgeving uitvoert, in plaats van in een laboratoriumcontext zoals dat tot op heden gebeurt.

De doelstelling is om concrete oplossingen te vinden voor verschillende uitdagingen. Zaken waar het onderzoek op gericht wordt, zijn:

  • Ontdekking en validatie van (bio)markers/parameters van gezond gedrag.
  • Bepalen van de blootstelling van individuen aan luchtverontreinigingen.
  • Ontwikkeling van persoonlijke sensoren voor de monitoring van gezonde voeding.
  • Ontwikkeling van sensoren voor belangrijke gezondheidsparameters.
  • Ontwikkeling van Data Science & Chemometrie voor deze toepassingen.
  • Exploratieve sensorontwikkelingen voor het mobiel monitoren van persoonlijke gezondheid.
  • De gebruiker: interface en ethiek.

Binnen het onderzoeksprogramma is gekozen voor dit belangrijke, maar complexe onderwerp: de gezondheid van de mens in relatie tot zijn gedrag en omgeving. Het onderwerp is onder meer door vragen van Nederlanders terecht gekomen op de Nationale Wetenschapsagenda.

Bron:
www.wetenschapsagenda.nl