STBNG start Hetty de Roo Foundation

25 juni 2012

De Stichting Bevordering Natuurlijke Gezondheid (STBNG) zet zich ervoor in bewustwording en verantwoordelijkheid op het gebied van natuurlijke gezondheid te stimuleren. Dit doet zij door iedereen met passie en talent financieel te ondersteunen in haar of zijn wetenschappelijk onderzoek, opleiding of ondernemerschap op het gebied van natuurlijke gezondheid. Wanneer we spreken over natuurlijke gezondheid hebben we het over kwaliteit van leven en werken, (werk)plezier, welzijn, vitaliteit en een gezonde levensstijl. Het boegbeeld van deze levensstijl is voor de STBNG Hetty de Roo. Daarom heeft de stichting de Hetty de Roo Foundation gestart.

Hetty de Roo Foundation?
Hetty de Roo werd bekend in de jaren zestig, zeventig als voorvechtster van een andere kijk op gezondheid. Ze overwon op wilskracht haar ziekte (MS), ze leerde haar innerlijk zelf kennen en ze besloot dat ze haar leven aan het praktiseren van de natuurgeneeswijze moest wijden. Het pionierswerk dat ze met haar vrienden heeft verricht, heeft zijn vruchten afgeworpen. Ze stond aan de wieg van de huidige Hogeschool Natuurlijke Gezondheid in Meppel. In 2008 overleed ze na een bewogen en voor velen inspirerend leven.

Hetty heeft bewezen dingen van de grond te krijgen die anderen onhaalbaar noemen. Daarom is Hetty een voorbeeld voor een ieder met passie en talent. De opbrengsten voor de Foundation uit donaties, legaten, giften en van de activiteiten worden besteed aan mensen met passie en talent op het gebied van natuurlijke gezondheid maar met onvoldoende financiële middelen.

Louis Arthur den Dulk, zoon van Hetty
De Hetty de Roo Foundation zal worden “gedoopt” door Louis Arthur den Dulk, de jongste zoon van Hetty. Hij komt hiervoor speciaal uit Frankrijk naar Meppel, samen met zijn vrouw Angela en dochter Michaela. Deze plechtigheid zal plaatsvinden op 7 juli a.s. in het huidige gebouw van de Hogeschool voor Natuurlijke Gezondheid, voorheen Hetty de Roo’s “Academie voor Natuurlijke Geneeswijzen”. De Hogeschool voor Natuurlijke Gezondheid is gevestigd in Kasteel Noordeinde te Meppel.

Voor meer informatie klik hier.